Suunised ohutuks kasutamiseks ohtlikes tingimustes - MGP261 - MGP262

MGP260-seeria Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212481ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Töötlussüsteemi ühendamine ja vahesein

Joonis 1. MGP260 Ga/Gb jaotus
1
Töötlussüsteemist väljapoole jääv osa (kuni NPT 1,5-tollise (3,81 cm) ühenduskeermega) vastab seadme kaitsetasemele (EPL) Gb.
2

Töötlussüsteemi sisse jääv osa (suurema kui NPT 1,5-tollise (3,81 cm) ühenduskeermega) vastab seadme kaitsetasemele Ga.

Vahesein on valmistatud roostevabast terasest, safiirklaasist ja silikoonliimist. Silikoonliimi pingepiirangu temperatuurivahemik on –40 … +60 °C (–40... +140 °F).

Hoiatus Seadme paigaldamisel või eemaldamisel esineb plahvatusohtliku gaasi vabanemise või leegi sissepääsu oht.

Kaabeldusnõuded

 • Valikulise sädemeohutu (Ex ia) välise rõhu- või temperatuurianduri sisendklemmi juhtmed tuleb hoida analoogväljundist, toiteallika sisendist ja RS-485 juhtmetest eraldi.
  • Vaadake lisateavet paigalduse ülevaatest ja juhendist.
 • Seadme kaabeldamiseks kasutatavad läbiviigutihendid ja kaablid ei tohi plahvatuskindlust vähendada.
  • USA/KANADA: kaabeldamiseks kasutatavad kaablid peavad vastama standardi UL 2556 VW-1 või võrdväärse süttivusklassi nõuetele.
  • Kasutamata läbiviigud peavad olema suletud korgiga, mis vastab plahvatusohtlike keskkondade standardile.
 • Vaadake kruviklemmi nõudeid: Tabel 1.
 • Kasutage mõõtepeaga 18–30 V alalisvoolu toiteallikat.
  • Lubatud lühisvoolutoide (Ik): 50 A.
  • USA/KANADA: kasutage ainult UL-i kinnitusega 18–30 V alalisvoolu (min 6 W) toiteallikat. Toiteallikal peab olema UL/CSA 60950-1 sert.
  • MGP260 analoogväljundid peavad olema välise toiteallikaga ühendatud.
ETTEVAATUST Ühendage ainult pingestamata juhtmed. Ärge lülitage toitesisendit sisse enne, kui kaabeldamine on lõpetatud ja ühenduskarp suletud.
Tabel 1. Kruviklemmi kaabeldusnõuded
Omadus Spetsifikatsioon
Ühenduse pingutusmoment 0,5 Nm – 0,6 Nm
Juhtme ristlõige / ühenduse mahutavus (kõva ja paindlik) 0,2 mm2 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
Koorimispikkus 7 mm (0,27 tolli)

Sädemeohutus

MGP260-seeria mõõtepeade ülepinge kategooria on I (mittevõrgutoitel seadmed), nagu on määratud standardis IEC 60664-1.

MGP260 mõõtepead on kooskõlas standardi IEC 60079-11 läbilöögitugevuse nõudega. Sädemeohutuse IIB väljundi parameetreid vaadake siit: Tabel 2.

Tabel 2. Sädemeohutuse IIB väljundi parameetrid
Parameeter Väärtus
Uo 25,2 V
Io 78 mA
Po 0,5 W
Um 40 V
Co 820 nF
Lo 20 mH
Tabelis Tabel 2 toodud parameetrid kehtivad juhul, kui üks kahest alltoodud tingimustest on täidetud:
 • välise vooluringi (v.a kaabel) Li kogusumma on < 1% Lo väärtusest või
 • välise vooluringi (v.a kaabel) Ci kogusumma on < 1% Co väärtusest.
Parameetreid vähendatakse 50%, kui mõlemad alltoodud tingimustest on täidetud:
 • välise vooluringi (v.a kaabel) Li kogusumma on ≥ 1% Lo väärtusest ja
 • välise vooluringi (v.a kaabel) Ci kogusumma on ≥ 1% Co väärtusest.

Märkus. Välise vooluringi (sh kaabel) vähendatud mahutavus ei tohi rühmades I, IIA, IIB ja IIIC olla suurem kui 1 μF ning rühmas IIC suurem kui 600 nF.

Selle meetodiga määratud Lo ja Co väärtused ei tohi olla väiksemad kui vastavalt kõigi Li summa liidetuna vooluringi kaabli induktiivsustega ega kõigi Ci summa liidetuna kaabli mahtuvustega.

Mõõtepea ühendamine Insighti arvutitarkvaraga

Insighti arvutitarkvara ühenduskaablit tohib kasutada ainult väljaspool plahvatusohtlikku ala. Eemaldage mõõtepea konfigureerimise ajaks ja kasutage mõõtepea Insightiga ühendamiseks ainult Vaisala arvutiga ühendamiskaablit.

Hooldus

Mõõtepea filter on ainuke osa, mida kasutaja võib ise MGP260 mõõtepeadel vahetada. Muude hooldusnõuete osas pöörduge Vaisala poole.

ETTEVAATUST Pingestatud olekus hooldus pole lubatud.
Selles peatükis toodud sisu on leitav ka järgmisest eraldiseisvast dokumendist:
Dokumendi ID: M212420EN Revisjon: A (15. märts 2020)