MGP260-seeria mõõtepeade kasutamine ohtlikus asukohas - MGP261 - MGP262

MGP260-seeria Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212481ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Hoiatus MGP260-seeria mõõtepead on toote klassifikatsiooni kohaselt mõeldud kasutamiseks ohtlikes asukohtades. MGP260 mõõtepead paigaldav, kasutav või hooldav isik vastutab mõõtepea kasutuskohale sobiva kaitsemeetodi määramise eest ning mõõtepea ohtliku ala klassifikatsiooni vastavuse eest kasutuskoha nõuetele.
Hoiatus Kui seadmeid kasutatakse viisil, mida Vaisala pole ette näinud, võib seadmete pakutav kaitse halveneda.

MGP260 mõõtepead on serditud kasutamiseks ohtlikes keskkondades järgmiste klassifikatsioonide alusel:

Tabel 1. MGP260-seeria ohtlikus asukohas kasutamise klassifikatsioonid
Sert MGP260 klassifikatsioon

IECEx (rahvusvaheline)

ATEX (EL)

Ex II 1/2 (1) G Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb –40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C
MET (USA/KANADA)

NEC 500: 1. klass, 2. piirkond, C ja D rühm; T3

NEC 505: 1. klass, 0. tsoon, AEx eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

CSA 60079: Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

ETTEVAATUST MGP260 mõõtepead paigaldaval, kasutaval ja hooldaval isikul peab olema kohalduvate standardite alusel määratud pädevus ohtlikus asukohas töötamiseks.

Teavet seadme klassifikatsiooni põhjal MGP260 mõõtepeade kasutamisele kehtivate standardite kohta vaadake MGP260 serdidokumentidest ja MGP260 mõõtepeade vastavusdeklaratsioonist aadressil www.vaisala.com/declarationofconformity.