Funktioner til angivelse af trykkompensation - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- og sikkerhedsvejledning

Document code
M212481DA
Revision
B
Language
Dansk
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Nøjagtige måleaflæsninger kræver kompensation af trykket fra den målte proces. Sonderne i MGP260-serien måler ikke tryk, hvilket betyder, at det er obligatorisk at opstille en indgangskilde til trykkompensation. Følgende funktioner til angivelse af tryk er tilgængelige:
  • Trykmåling modtaget fra indgangsklemmer for et instrument til måling af eksternt tryk via Ex ia (4 … 20 mA) på MGP260-komponentkortet. Dette er den anbefalede funktion: du kan se et eksempel under Figur 1. Ledningsføringen for indgangen til instrumentet til måling af eksternt tryk er vist i Ledningsdiagram.
    Bemærk, at Ex ia-indgangen til sonderne i MGP260-serien har intern strømforsyning og er internt isoleret. Kompatible Ex ia-trykinstrumenter kan forbindes direkte med indgangsklemmen.
  • Trykmåling modtaget fra en Modbus-master via en serieforbindelse.
  • Hvis procestrykket er konstant, kan en fast trykkompensationsværdi konfigureres til brug.

Funktionerne til indgang for trykkompensation (f.eks. valg af indgangstype og indgangsskalering) for MGP260 skal svare til den trykindgangskilde, der bruges i forbindelse med dit anvendelsesformål. Du kan finde flere oplysninger om funktioner til trykkompensation og instruktioner om konfiguration af kompensationsindgangsindstillinger med Vaisala Insight-pc-software eller Modbus under MGP260 Series User Guide.