Gassikkerhed under installation - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- og sikkerhedsvejledning

Document code
M212481DA
Revision
B
Language
Dansk
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Advarsel Under installation og afinstallation af enheden er der risiko for udslip af brandfarlig gas eller indtrængen af flammer.
Advarsel Der er risiko for at blive udsat for farlige gasser (for eksempel svovlbrinte (H2S)), når sonden installeres i eller fjernes fra processen.
  • Følg altid de gældende sikkerhedsvejledninger. Sørg for, at arbejdsområdet er sikkert og overholder lokal lovgivning (for eksempel vedrørende ventilation og personligt beskyttelsesudstyr).
  • Brug en personlig gasdetektor til at overvåge sikkerheden i dit arbejdsområde.
  • Efter installationen skal der benyttes en gasdetektor til at sikre, at procesforbindelserne ikke lækker.
Pas på Sådan Sikkers tætheden af installationen:
  • Sørg for, at gevindtypen på installationsporten er 1,5" indvendigt NPT. Ved usikkerhed om gevindtype kontrolleres gevindtypen med en 1,5" NPT-gevindtestprop.
  • Anvend PTFE-tape på 1,5" på det udvendige NPT-gevind på sonden i henhold til Installation i processen, og sørg for, at PTFE-tapen ikke er blevet beskadiget ved drejning af sonden under afmontering.