Installationsoversigt - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- og sikkerhedsvejledning

Document code
M212481DA
Revision
B
Language
Dansk
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Figur 1 viser eksempel på en installation af MGP260-sondens kugleventil. Figuren fremhæver den korrekte ledningsføring og viser den anbefalede installationsdybde og -retning. Et instrument til måling af eksternt tryk (komponent 5) er vist som et eksempel på funktioner til angivelse af trykkompensation: du kan se en beskrivelse af alternative funktioner under Funktioner til angivelse af trykkompensation.

Figur 1. Eksempel på installation af sonde i MGP260-serien med ledningsføring og anbefalet installationsdybde og -retning
1
Indgangsklemme til ekstern temperatur- eller tryksensor (Ex ia): Brug M16 x 1,5 ledningsgennemføringer, og før kablet direkte til klemmen. Brug den trækaflastningsklemme, der findes på oversiden af komponentkortet.
2
Standardledningsføring af den analoge udgang, strømforsyningsindgangen og RS-485-kommunikation: Brug M20 x 1,5 ledningsgennemføringer, og før kablerne til klemmerne nede fra området under komponentkortet. Brug den trækaflastningsklemme, der findes på undersiden af komponentkortet.
3
Metalbarriere, der adskiller egensikkerkredsen fra indgangsklemmerne for de eksterne sensorer, den analoge udgang, strømforsyningsindgangen og RS-485-klemmerne på komponentkortet.
4
1,5" udvendigt NPT-gevind på sonden: Installer aldrig på andre gevindtyper end 1,5" indvendigt NPT.
5
Eksempel på funktion til angivelse af trykkompensation: et instrument til måling af eksternt tryk, som er forbundet med MGP260 Ex ia-indgangsklemmerne (komponent 1).
6
Bedste måleresultater opnås ved at installere sonden vandret og placere spidsen af sonden inden for 1/3 d af rørets midterlinje. I mindre rør kan installationsdybden justeres ved hjælp af en adapter (for eksempel en kugleventil).
Pas på Brug altid separate kabler til ledningsføring af indgangsklemmen (Ex ia) for eksterne tryk- eller temperatursensorer (1). Sørg for, at ledningsføringen forbliver adskilt fra klemmerne og ledningsføringen (2) på den anden side af metalbarrieren (3) på komponentkortet.
Pas på Sørg for, at installationsventilen og gevindene overholder ventilspecifikationerne. Den korrekte gevindtype, som MGP260-sonder skal installeres i, er 1,5" indvendigt NPT. Installation i andre gevindtyper kan beskadige udstyret og kompromittere tætheden af forbindelsen. Ved usikkerhed af gevindtype kontrolleres gevindtypen med en 1,5" NPT-gevindlære.
Pas på Bemærk, at angivelsen af trykkompensationen skal være konfigureret til at modtage nøjagtige målinger. Du kan se funktioner til angivelse af tryk under Funktioner til angivelse af trykkompensation.