Klargøring til installation - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- og sikkerhedsvejledning

Document code
M212481DA
Revision
B
Language
Dansk
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Før der påbegyndes installation, skal der kontrolleres følgende:

  • Sørg for, at installationsstedet passer til Ex-klassifikationen for sonden: se Tabel 1.
  • Læs informationerne om eksplosionsfarlige områder i Brug af sonder i MGP260-serien i eksplosionsfarlige områder, og sørg for, at sikkerhedsbetingelserne er overholdt.
  • Kravene til strømforsyning kan ses i e ledningsføringsdiagrammet dette datablad: MGP260-sonder kræver særlig 18 … 30 V DC-strømforsyning. Bemærk! Foruden strømforsyningsindgangen til sonden skal også hver analog udgang have en ekstern strømforsyning.
  • Gennemgå oplysningerne i Funktioner til angivelse af trykkompensation, og sørg for, at du bruger en indgangskilde med trykkompensation, som stemmer overens med indstillingerne for din MGP260-sonde.
  • Undersøg sonden for eventuel skade eller snavs, der kan ødelægge enhedens tæthed (for eksempel bøjede eller ødelagte dele af sonden, eller snavs, der forhindrer, at tilslutningsboksen kan lukkes helt).
  • Når du vælger kabeltætninger og propper, skal du sikre dig, at de er Ex-kompatible.
Sondens NPT-gevind kan have skarpe kanter. Bær derfor beskyttelseshandsker for at undgå at komme til skade, når du berører gevindene.
Sonden kan give fodskader, hvis den tabes. Bær derfor beskyttelsesfodtøj for at undgå fodskader.