Introduktion til MGP260-serien - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- og sikkerhedsvejledning

Document code
M212481DA
Revision
B
Language
Dansk
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Vaisala CARBOCAP® Multigassonder i MGP260-serien er kompakte og holdbare in-situ-sonder til måling af metan (CH4, kuldioxid (CO2) og fugt (H2O-damp) i krævende miljøer i biogasprocesser. Sonder i MGP260-serien er Ex-certificeret til brug i Ex Zone 0 (procesberørte dele) og Ex Zone 1 (dele uden for processen).

MGP260-serien indeholder to sondevarianter til forskellige anvendelsesformål inden for måling af biogasprocesser. MGP261 er målrettet mod måling af rå biogas, mens MGP262 er beregnet til målinger af luftbåren gas på biogasopgraderingsanlæg. Alle instrumenter i MGP260-serien er designet til at blive installeret direkte i procesgasrørledningen, så der ikke er behov for prøveudtagning.

Anvendelsesområderne for MGP261-varianten omfatter anaerob nedbrydning af industriaffald og kommunalt affald og slam fra rensning af spildevand. Overvågning af deponigas, overvågning af aktivt kulfilter i behandlingsprocessen af biogas samt overvågning af CHP motorers gastilledning i kombineret varme- og elproduktion.

MGP262-sonder er optimeret til måling af metankoncentrationer under 5 vol-% og CO2-koncentrationer over 90 vol-% i den luftbårne gasstrøm, hvilket gør dem ideelle til en lang række opgraderingsteknologier og -processer.

MGP260-seriens ophavsretligt beskyttede infrarøde teknologi giver uovertruffen stabilitet og gentagelsesnøjagtighed. For at undgå kondens har sonden egenopvarmning. Materialer udført i korrosionsfast stål og plast, og IP66-klassificeringen gør dette instrument særdeles robust og holdbart.

MGP260-seriens udgangssignaler omfatter 3 analoge udgangssignaler (4 … 20 mA) og Modbus RTU over RS-485. Sonderne har også en 4 … 20 mA Ex ia indgang for tilslutning af en ekstern tryk- eller temperatursensor.

MGP260-sonder kan tilsluttes Vaisala Insight PC-software med et USB-kabel som tilbehør, så der er nem og enkel adgang til konfigurations-, diagnosticerings-, kalibrerings- og justeringsfunktioner.