Sondens dele - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- og sikkerhedsvejledning

Document code
M212481DA
Revision
B
Language
Dansk
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Komponent A … J henviser til illustrationen af sondens dele i starten af dokumentet.
Tabel 1. Sondens dele
Komponent Beskrivelse
A Jordklemme: Brug en ≥ 4 mm2-ledning til tilslutning til jordskinnen.
B Udluftningsskrue og ledningsgennemføringer: Installer kabelforskruninger til gennemgangsstykker som påkrævet (se B2, B3 og B4), og forsegl ubrugte gennemgangsstykker.
Kabelforskruninger medleveres ikke af Vaisala. Ved valg af kabeltætninger skal kravene følges i Retningslinjer for sikker brug under eksplosionsfarlige forhold.
B1 Udluftningsskrue: Må ikke justeres.
B2 M16 x 1,5 ledningsgennemføring (1): skal benyttes til ledningsføring af Ex ia-indgangsklemmen for eksterne tryk- eller temperatursensorer.
B3 M20 x 1,5 ledningsgennemføring med aftageligt transportdæksel i plast (fold siderne på transportdækslet sammen, og træk udad). Mulighed for ledningsføring af den analoge udgang, strømforsyningsindgangen og RS-485-klemmerne, eller yderligere kundespecifik ledningsføring.
B4 M20 x 1,5 ledningsgennemføring for den analoge udgang, strømforsyningsindgangen og RS-485-klemmerne.
C Stramning af kabelstyret på tilslutningsboksen med indvendige unbrakoskruer. Løsn de indvendige skruer med en 5 mm unbrakonøgle, og åbn tilslutningsboksen for at få adgang til ledningsklemmerne.
D Spændmøtrik: Spænd kun spændemøtrikken ved installation (nøglestørrelse: 50 mm).
E 1,5" udvendigt NPT-gevind: Installer aldrig sonden på andre gevindtyper end 1,5" indvendigt NPT-gevind.
F Sondefilter (kan udskiftes af brugeren).
G Ledningsklemmer til 4 … 20 mA-indgang fra den eksterne tryk- eller temperatursensor (Ex ia).
H Barrierer, der adskiller de egensikre (Ex ia) indgangsklemmer for den eksterne sensor fra den analoge udgang, strømforsyningsindgangen og RS-485-klemmer.
I Ledningsklemmer til 4 … 20 mA analoge udgange, 18 … 30 V DC-strømforsyningsindgang og RS-485-kommunikation.
J Målekuvette med optisk og CARBOCAP®-sensor inde i sondens filter.