Retningslinjer for sikker brug under eksplosionsfarlige forhold - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- og sikkerhedsvejledning

Document code
M212481DA
Revision
B
Language
Dansk
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Procesforbindelse og adskillelse

Figur 1. MGP260 Ga-/Gb-afsnit
1
Delene uden for processen (indtil 1,5" NPT-gevind) overholder beskyttelsesniveau Gb (EPL – Equipment Protection Level).
2

Delen inde i processen (starter ved 1,5" NPT-gevind) overholder beskyttelsesniveau Ga EPL.

Adskillelsen i sonden fra processen er fremstillet af rustfrit stål, safirglas og silikonelim. Tilladelig temperaturinterval for silikonelimen er -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F).

Advarsel Under installation og afinstallation af enheden er der risiko for udslip af brandfarlig gas eller indtrængen af flammer.

Krav til ledningsføring

 • Ledningsføringen for de valgfrie egensikre (Ex ia)-indgangsklemmer for eksterne tryk- eller temperatursensor skal holdes adskilt fra ledningsføringen af den analoge udgang, strømforsyningsindgangen og RS-485.
  • For flere oplysninger se installationsoversigten og installationsvejledningen.
 • Kabelforskruninger og kabler, der bruges til ledningsføring af enheden, må ikke hæmme Ex-beskyttelsen.
  • (USA/CAN): Kablerne, der bruges til ledningsføringen, skal have en brandfarlighedsklassificering på UL 2556 VW-1 eller tilsvarende.
  • Ubrugte kabelgennemføringer skal forsegles med Ex-kompatible propper.
 • Se Tabel 1 for at få oplyst krav til skrueklemme.
 • Brug en 18 … 30 V DC-strømforsyning til sonden.
  • Tilladt forsynings- og kortslutningsstrøm (Ik): 50 A.
  • (USA/CAN): Brug kun en UL-klassificeret listed strømforsyning på 18 … 30 V DC (min. 6 W). Strømforsyningen skal være UL/CSA 60950-1-certificeret.
  • MGP260-analoge udgange skal have ekstern strømforsyning.
Pas på Tilslut kun ledninger i strømløs tilstand. Tænd aldrig for strømforsyningen, før du har fuldført ledningsføringen og lukket tilslutningsboksen.
Tabel 1. Krav til ledningsføring på skrueklemme
Egenskab Specifikation
Tilspændingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Ledningstværsnit/tilslutningskapacitet (fast og fleksibel) 0,2 mm2 ... 2,5 mm2 (gnsn. 24 ... 12)
Afisoleringslængde 7 mm

Egensikkerhed

Overspændingskategorien for sonder i MGP260-serien er I (udstyr uden netspænding), som er defineret i IEC 60664-1.

MGP260-sonder overholder kravene i IEC 60079-11 til gennemslagsfeltstyrke. Egensikkerhedskredsen i IIB-udgangsparametre kan ses i Tabel 2.

Tabel 2. Egensikkerhed IIB-udgangsparametre
Parameter Værdi
Uo 25,2 V
Io 78 mA
Po 0,5 W
Um 40 V
Co 820 nF
Lo 20 mH
Parameterliste i Tabel 2 gælder, når den ene af to nedenstående betingelser er til stede:
 • Den samlede Li for det eksterne kredsløb (uden kablet) er < 1 % af Lo-værdien, eller
 • Den samlede Ci for det eksterne kredsløb (uden kablet) er < 1 % af Co-værdien.
Parametrene reduceres til 50 %, når begge nedenstående betingelser er til stede:
 • Den samlede Li for det eksterne kredsløb (uden kablet) er ≥ 1 % af Lo-værdien, og
 • Den samlede Ci for det eksterne kredsløb (uden kablet) er ≥ 1 % af Co-værdien.

Bemærk: Den reducerede kapacitans af det eksterne kredsløb (Inklusiv kabel) må ikke være større end 1μF for Gruppe I, IIA, IIB og IIIC og 600 nF for Gruppe IIC.

Værdier for Lo og Co, der er fastsat ved hjælp af denne metode, må ikke overskride summen af alle Li plus kabelinduktans i kredsløbet og summen af alle Ci plus kabelkapacitans.

Tilslutning af sonde til Insight PC-software

Insight PC-softwarens og tilslutningskabel må kun anvendes uden for eksplosionsfarligt område. Ved konfiguration skal sonden fjernes fra processen, og brug kun Vaisala-tilbehørets PC-tilslutningskabel til at forbinde sonden med Insight.

Vedligeholdelse

Sondens filter er den eneste del i MGP260-sonder, som brugeren kan udskifte. Kontakt Vaisala i forbindelse med andre vedligeholdelsesopgaver.

Pas på Vedligeholdelse på stedet er ikke tilladt.
Indholdet i dette kapitel opdateres i følgende separate dokument:
Dokument-id: M212420EN Version: A (15. marts 2020)