Installation i processen - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- og sikkerhedsvejledning

Document code
M212481DA
Revision
B
Language
Dansk
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Trin 1 … 7 henviser til illustration 1 … 7 i starten af dokumentet.
Følgende værktøjer kræves til installation:
 • Fastnøgle (eller lignende egnet værktøj) til spænding af spændemøtrikken
 • Unbrakonøgler:
  • 5 mm til stramning af kabelstyr
  • 2,5 mm til trækaflastningsklemmer
 • Ind- og udgangskabler til ledningsføring
 • Kabeltætninger og propper til ubrugte ledningsgennemføringer (som påkrævet i installationen)
 • Lille kærv skruetrækker til skrueklemmer
 • PTFE-tape (bredt) til sondens gevind
Advarsel Før installationen påbegyndes, skal det sikres, at installationssted passer til Ex-klassifikationen for sonden i MGP260-serien og kravene specificeret i afsnittet Brug af sonder i MGP260-serien i eksplosionsfarlige områder.
 1. Monter kabeltætninger efter behov (der ikke er udleveret af Vaisala) Bemærk kravene til kabeltætninger specificeret i afsnittet Retningslinjer for sikker brug under eksplosionsfarlige forhold.
  • Brug en M16 x 1,5-tætning til ledningsføring af den eksterne sensorindgang (Ex ia).
  • Brug 1 eller 2 M20 x 1,5-tætninger til ledningsføring af 4 … 20 mA analog udgang, strømforsyningsindgang og RS-485-klemmer (som påkrævet i installationen).
  • Forsegl ubrugte ledningsgennemføringer
 2. Benyt PTFE-tape på sondens gevind.
  • Undersøg gevindene, og fjern eventuel snavs. Bemærk, at kanterne kan være skarpe.
  • Indpak 2-3 omgange af tapen i gevindretningen med start ved begyndelsen af gevindet. Hold kanten af tapen parallel med forsiden af gevindet under indpakning.
  • Tape ikke længere end det første gevind. Sørg for, at der ikke er tape der hænger løst.
 3. Monter sonden i procestilslutningen 1,5" indvendige NPT-, og drej den med uret, indtil den sidder fast i procestilslutningen. Sonden må ikke strammes helt, men kun nok til at holde den sikkert på plads under ledningsføringen.
  Pas på Den korrekte gevindtype, som MGP260-sonder skal installeres i, er 1,5" indvendigt NPT. Installation i andre gevindtyper kan beskadige udstyret og kompromittere tætheden af forbindelsen. Ved usikkerhed af gevindtype kontrolleres gevindtypen med en 1,5" NPT-gevindlære.
  Pas på Hvis sonden roteres efter installationen i procestilslutningen , kan det rive PTFE-tapen i stykker. Justering af sondens position i procestilslutningen må kun ske under tætning.
  1. Bemærk, at angivelsen af trykkompensationen skal være konfigureret til at modtage nøjagtige målinger. Der vises et eksempel på en placering af et eksternt måleinstrument i denne illustration. Du kan se funktioner til angivelse af tryk under Funktioner til angivelse af trykkompensation.
 4. Åbn de indvendige skruer på tilslutningsboksens kabelstyr med en 5 mm unbrakonøgle. Når de indvendige skruer er løsnet, trækkes dækslet til tilslutningsboksen af for at få adgang til ledningsklemmerne.
  Hold eventuelt sonden fast med en skruenøgle ved at tage fat i spændemøtrikken.
  Pas på Tilslut eller frakobl kun spændingsløse ledninger. Åbn aldrig tilslutningsbokse i eksplosionsfarligt område, når enheden er strømforsynet.
 5. Før kablerne til ledningsføringen gennem kabelforskruningerne på tilslutningsboksen, og tilslut derefter indgangs-, udgangs- og strømforsyningsledninger efter behov. Ledningsføringsdiagrammet i denne vejledning viser et eksempel på ledningsføring af enheden, når alle indgange og udgange er i brug.
  • 5A: Indgangsklemme til ekstern temperatur- eller tryksensor (Ex ia): Før kablet til klemmen gennem M16 x 1,5 gennemgangsstykket og gennem trækaflastningskabelklemmen over komponentkortet.
  • 5B: Ledningsføring af analog udgang, strømforsyningsindgang og RS-485: Før kablerne til klemmerne gennem M20 x 1,5 gennemgangsstykkerne (1 eller 2) og gennem trækaflastningskabelklemmen under komponentkortet.

  Efter tilslutning af ledningsføring justeres kabellængden, og kablerne fastgøres med trækaflastningsklemmerne.

  Pas på Ledningsføringen af den eksterne Ex ia-sensorindgang (5A) skal holdes adskilt fra ledningsføringen af den analoge udgang, strømforsyningen og RS-485 (5B). Brug altid separate kabler på hver side af metalbarrieren.
 6. Luk tilslutningsboksen, og stram de indvendige unbrakoskruer på tilslutningsboksens kabelstyr. Stram kabelforskruningerne, og stram derefter sonden til dens endelige moment på installationsporten ved at dreje spændemøtrikken med en 50 mm skruenøgle.
 7. Tilslut jordklemmen til jordskinnen med en ≥ 4 mm2-ledning. Ved kugleventilinstallationer skal ventilhåndtaget stilles i åben position sammen med sikkerhedsstiften.
  Til slut kan spændingsforsyningen til sonden tilsluttes.