Garantii - HMT370EX

HMT370EX Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212306ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
HMT370EX
Document type
User guide

Standardseid garantiitingimusi vt aadressil www.vaisala.com/warranty.

Pange tähele, et tavapärase kulumise, erakordsete kasutustingimuste, hooletu käsitsemise või paigalduse või volitamata muudatuste tegemise korral ei pruugi ükski garantii kehtida. Lisateavet iga toote garantii kohta leiate kohalduvast tarnelepingust või müügitingimustest.