HTM370EX-seeria saatjate kasutamine ohtlikes kohtades - HMT370EX

HMT370EX Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212306ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
HMT370EX
Document type
User guide
Hoiatus Ohtlikus keskkonnas on kohustuslik kaitstud paigaldamine galvaaniliste isolaatorite või Zeneri tõkete abil.

Ohtlikus keskkonnas ühendage saatjad alati galvaaniliste isolaatorite või Zeneri tõkete kaudu. Galvaanilist isolaatorit või Zeneri tõket tuleb kasutada ka siis, kui saatja ja sondi korpus on ohutus alas, kuid mõõtepea on paigaldatud ohtlikku keskkonda. Juhtmete ühendamise kohta teabe saamiseks vt käesolevas dokumendis toodud elektriskeeme galvaanilise isolaatori ja Zeneri tõkkega.

HMT370EX-iga ei ole kaasas galvaanilist isolaatorit ega Zeneri tõket. Need saab Vaisalast tellida lisatarvikutena.
Hoiatus HMT370EX-seeria saatjad on toote klassifikatsiooni kohaselt mõeldud kasutamiseks ohtlikes kohtades. HMT370EX-i saatjaid paigaldav, kasutav või hooldav isik vastutab HMT370EX-i kasutusele sobiva kaitsemeetodi määramise eest ning selle eest, et seadme ohtliku ala klassifikatsioon vastaks kasutuse nõuetele.
Hoiatus Kui seadmeid kasutatakse viisil, mida Vaisala pole ette näinud, võib seadmete pakutav kaitse halveneda.

HMT370EX-seeria saatjad on sertifitseeritud kasutamiseks ohtlikes alades järgmiste klassifikatsioonide alusel:

Tabel 1. HMT370EX-seeria ohtlikus alas kasutamise klassifikatsioonid
Sertifikaat HMT370EX-i klassifikatsioon
IECEx 1 / ATEX 2

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T200 85 °C Da

–40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

ETTEVAATUST HMT370EX-i saatjaid paigaldaval, kasutaval ja hooldaval isikul peab olema ohtlikus kohas töötamiseks nõuetekohane väljaõpe, nagu sätestatud kohaldatavates standardites.

Teavet standardite kohta, mida kohaldatakse HMT370EX-i kasutamisele seadme klassifikatsiooni põhjal, vt HMT370EX-i sertifitseerimise dokumentatsioonist ja HMT370EX-i vastavusdeklaratsioonidest aadressil www.vaisala.com/declarationofconformity.

1 Rahvusvaheline sertifikaat
2 EL-i sertifikaat