HMT370EX-i paigaldamine - HMT370EX

HMT370EX Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212306ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
HMT370EX
Document type
User guide
 • Kruvid saatja paigaldamiseks:
  • Paigaldamine otse läbi saatja korpuse: 2 kruvi Ø 5,5 mm
  • Paigaldamine lisavarustusse kuuluva kinnitusplaadiga: 4 kruvi Ø 5,5 mm ja 2 kuuskantkruvi M6
 • Ristpeakruvikeeraja saatja kaane küljespüsivate kruvide ja juhtmete kruviklemmide jaoks
 • Lamepeakruvikeeraja maandusklemmi jaoks
 • Kaabli läbiviigutihendid, kaablitorud ja -korgid, nagu teie kasutuse jaoks nõutud, ning sobivad tööriistad nende kinnitamiseks ja pingutamiseks
 • Juhtmetangid
Valikuline:
 • Kaabli presstangid ja hülsid
 • Kuuskantvõti (5 mm) sondi korpuse lukustusratta jaoks
 • Plahvatuskindel multimeeter analoogväljundite testimiseks
Sammud 1–7 viitavad dokumendi alguses lk 3 ja 4 olevatele joonistele 1–7.
 1. Valige saatja paigaldamiseks pind (näiteks sein). Saate paigaldada saatja kahe kruviga otse paigalduspinnale või kasutada lisavarustusse kuuluvat saatja tagaküljele pandavat kinnitusplaati.
  1. Paigaldus ilma kinnitusplaadita: kinnitage saatja korpus otse kahe Ø 5,5 mm kruviga paigalduspinnale. Vasakpoolsel kruviaugul on vertikaalne lisaruum saatja asendi reguleerimiseks pärast parempoolse kruvi kinnitamist.
  2. Paigaldus koos kinnitusplaadiga: kinnitage kinnitusplaat nelja Ø 5,5 mm kruviga paigalduspinnale ja seejärel kinnitage saatja kahe M6 kuuskantkruviga kinnitusplaadile.
 2. Kinnitage kaabli läbiviigutihendid (1 või 2) juhtmete läbiviikude külge, nagu teie kasutuse jaoks nõutud. Arvestage kaabli läbiviigutihendite nõuetega, mis on loetletud teemas Suunised ohutuks kasutamiseks ohtlikes tingimustes.
  • Mõlemal läbiviigul on M20x1,5 keermed.
  • Katke võimalikud kasutamata läbiviigud plahvatuskindlate tihenditega.
  • Läbiviigutihendid ja korgid peavad olema vee- ja tolmukindlad.
 3. Valmistage ette ühendusjuhtmed, nagu teie kasutuse jaoks nõutud (juhtmete ühendamine kas 1 või 2 läbiviigu kaudu).
  1. Koorige kaablijuhtmed: juhtmete kontaktotstesse on soovitatav kinnitada hülsid.
  2. Avage kaabli läbiviigutihend ja sisestage kaabli läbiviigutihendi kaudu saatjasse sobiva pikkusega kaabel.
  3. Pingutage kaabli läbiviigutihendit: teie kasutuse korral kasutatavat maksimaalset tihedust vt kaabli läbiviigutihendi juhistest.
  4. Kui teie paigaldus ei nõua mõlema läbiviigu kasutamist, katke kasutamata läbiviik plahvatuskindla tihendiga.
 4. Ühendage kruviklemmi juhtmestik, nagu teie kasutuse jaoks nõutud. Kaitstud paigalduse elektriskeemide kohta vt teemasid Juhtmete ühendamine galvaaniliste isolaatoritega ja Juhtmete ühendamine Zeneri tõketega.
  1. Avage kaabli kinnitusklambrid kruviklemmide all ja viige kaablid läbi klambrite klemmide juurde.
  2. Ühendage juhtmed kruviklemmidega.
   Pange tähele, et kanal 1 (CH1) peab alati olema juhtmega ühendatud. Saatja saab toidet CH1 kruviklemmide kaudu ning ei lülitu sisse, kui juhtmega on ühendatud ainult kanal 2 (CH2).
  3. Reguleerige juhtmete pikkust ja sulgege kaabli kinnitusklambrid nii, et need hoiaksid kaableid paigal.

  Valikuline: Juhiseid analoogväljundi taseme testimiseks multimeetriga vt 8.

 5. Sulgege saatja korpuse kaas ja keerake kinni küljespüsivad kruvid kinni ning kinnitage seejärel sondi korpus saatja külge.
  Piisab, kui sondi korpus keeratakse lukustusratta abil kinni nii tugevalt, kui sõrmega võimalik. Et sondi korpus küljest ära ei tuleks, võite lukustusratast pingutada veel kuuskantvõtmega (5 mm).
 6. Paigaldage mõõtepea alasse, milles soovite mõõtmisi teha.
  HMT370EX-seeria sondid on mõeldud erinevatele rakendustele, millel on erinevad paigaldusnõuded. Sondipõhiseid paigaldusjuhiseid vt HMT370EX User Guide.
 7. Ühendage saatja põhjal asuv maandusklemm paigalduskoha maanduselemendiga 4 mm2 maandusjuhtme abil. Pärast saatja maandamist lülitage sisse toitesisend.
 8. Valikuline: Kui soovite kontrollida analoogväljundkanalite väljundtaset, testige ühendust järgmiselt:
  1. Võtke sondi korpus küljest ära ja avage saatja kate.
  2. Ühendage multimeeter mA testipunktidega, mis asuvad saatja komponendipaneeli väljundi kruviklemmide kohal (vt klemmide asukohta dokumendi alguses lk 2 asuvalt jooniselt).
   Kasutage alati plahvatuskindlat multimeetrit. Multimeetri väljundparameetrid peavad ühilduma saatja sisendparameetritega.
  3. Alustage väljundi testrežiimi kas saatja ekraaniliidese abil või kui kasutate ilma ekraanita saatjat, siis ühendage saatja Insighti arvutitarkvaraga. Juhiseid väljundi testrežiimi kasutamise kohta ekraaniliidese ja Insighti arvutitarkvaraga vt HMT370EX User Guide.
  4. Pärast väljundi kontrollimist eemaldage multimeeter, sulgege saatja kaas ja pange sondi korpus külge tagasi.
Joonis 1. Multimeetri testpunkti ülevaade
ETTEVAATUST Hooldusporti (vt Joonis 1) tohib kasutada ainult ohutus alas. Eemaldage saatja ohtlikust alast või veenduge, et ohtlikus alas järgitakse ohutu töötamise protseduuri. Kasutage hoolduspordiga ainult Vaisala lisatarviku arvutiga ühendamise kaablit.