Paigaldamine ja juhtmete ühendamine - HMT370EX

HMT370EX Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212306ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
HMT370EX
Document type
User guide
Hoiatus Paigaldamine peab toimuma ohutus alas või kui see toimub ohtlikus alas, peab olema tagatud standardi IEC 60079-14 nõuetele vastavat ohutu töötamise protseduuri järgimine.
Hoiatus Kui HMT370EX on pinge all, ei tohi saatja ümbrist ohtlikus alas avada. Sondi saab küljest ära võtta ja vahetada, kui HMT370EX on pinge all. Muud hooldustööd, sh mõõtepea filtri vahetamine, pole pinge alla oleva seadme juures lubatud.