Ringlussevõtt - HMT370EX

HMT370EX Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212306ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
HMT370EX
Document type
User guide
Võtke kõik sobivad materjalid ringlusse.
Järgige toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kehtivaid eeskirju.