Paigalduse ettevalmistused - HMT370EX

HMT370EX Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212306ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
HMT370EX
Document type
User guide

Enne paigalduse alustamist kontrollige järgmist.

Juhtmete ühendamise teave

Hoiatus Ohtlikus keskkonnas on kohustuslik kaitstud paigaldamine galvaaniliste isolaatorite või Zeneri tõkete abil.
ETTEVAATUST Rakenduse jaoks juhtmete ühendamise kavandamisel pidage meeles, et kanal 1 (CH1) peab alati olema juhtmega ühendatud. Saatja saab toidet kanali 1 kruviklemmide kaudu ning ei lülitu sisse, kui juhtmega on ühendatud ainult kanal 2 (CH2).
ETTEVAATUST Veenduge, et saatja oleks korralikult toitega ühendatud. Alalisvoolu pinge 12 V mõõdetuna saatja kruviklemmidel on minimaalne pinge kõikides tingimustes. Kui toitepinge on väiksem kui alalisvoolu 12 V, võib analoogväljundi voolutugevus olla vale.
Kooritud juhtmetel on soovitatav kasutada hülsse, mis aitavad tagada turvalise ühenduse kruviklemmidega.

Läbiviikude valik ja standardkorgid

HMT370EX-iga on kaasas kaks erinevat korgitüüpi saatja läbiviikudel, nagu on näidatud Joonis 1.

Joonis 1. Standardkorgid HMT370EX-i läbiviikudel
1
Eemaldatav plastist transpordikate: tuleb asendada (painutage transpordikatte küljed üles kokku ja tõmmake kate välja)
2
Metallist tihenduskork: saab kasutada lõpp-paigalduses

Plastist transpordikate (1) tuleb HTM370EX-i juhtmete ühendamisel alati asendada plahvatuskindla kaabli läbiviigutihendi, paigaldustoru või tihendiga. Metallist tihenduskorgi (2) võib jätta alles ja kasutada lõpp-paigalduses, kui parempoolset läbiviiku ei kasutata. Kaabli läbiviigutihendi ja kaablitoru valikute kohta vt HMT370EX User Guide.