Instalace HMT370EX - HMT370EX

HMT370EX Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212306CS
Revision
B
Language
Čeština (Česko)
Product
HMT370EX
Document type
User guide
 • Šrouby pro montáž snímače:
  • Instalace přímo přes tělo snímače: 2 šrouby Ø 5,5 mm
  • Instalace s volitelnou montážní deskou: 4 šrouby Ø 5,5 mm a 2 inbusové šrouby M6
 • Křížový šroubovák na zajištěné šrouby snímače a šroubové elektrické svorky
 • Plochý šroubovák na zemnicí svorku
 • Kabelová šroubení, vedení a konektory podle požadavků aplikace a vhodné nástroje pro jejich připevnění a utažení
 • Štípací kleště
Volitelně:
 • Krimpovací kleště a dutinky
 • Inbusový klíč (5 mm) pro zajišťovací kolečko tělesa sondy
 • Multimetr pro testování analogových výstupů odpovídající klasifikaci Ex
Kroky 1–7 odkazují na ilustrace 1–7 na stránkách s obrázky 3 a 4 na začátku dokumentu.
 1. Vyberte povrch (například stěnu) pro instalaci snímače. Snímač můžete namontovat přímo na instalační povrch pomocí 2 šroubů nebo použít volitelnou montážní desku, která se připevňuje k zadní části snímače.
  1. Instalace bez montážní desky: připevněte tělo snímače přímo na instalační povrch pomocí 2 šroubů Ø 5,5 mm. Otvor pro levý šroub má rozšířený vertikální prostor pro nastavení polohy snímače po jeho nasazení na pravý šroub.
  2. Instalace pomocí montážní desky: montážní desku připevněte na instalační povrch pomocí 4 šroubů Ø 5,5 mm a poté připevněte snímač k montážní desce pomocí 2 inbusových šroubů M6.
 2. Podle požadavků aplikace připojte kabelová šroubení (1 nebo 2) ke kabelovým průchodkám. Dodržujte požadavky na kabelová šroubení uvedené v dokumentu Pokyny pro bezpečné použití v nebezpečných podmínkách.
  • Obě průchodky jsou opatřeny závity M20x1,5.
  • Případné nepoužité průchodky uzavřete těsněním odpovídajícím klasifikaci Ex.
  • Kabelová šroubení a zátky musí být vodotěsné a prachotěsné.
 3. Připravte kabeláž podle potřeby dané aplikace (kabeláž buď přes 1, nebo přes 2 průchodky).
  1. Odizolujte kabelové vodiče: doporučuje se na kontaktní konce vodičů nasadit dutinky.
  2. Otevřete kabelové šroubení a vhodnou délku kabelu protáhněte kabelovou průchodkou snímače.
  3. Utáhněte kabelové šroubení: maximální těsnost naleznete v pokynech ke šroubení použitému v dané aplikaci.
  4. Pokud instalace nevyžaduje použití obou průchodek, nepoužitou průchodku uzavřete pomocí těsnění odpovídajícího klasifikaci Ex.
 4. Šroubové svorky připojte podle potřeby v dané aplikaci. Schémata zapojení chráněné instalace viz Zapojení pomocí galvanických oddělovačů a Zapojení pomocí Zenerových bariér.
  1. Rozevřete upevňovací svorky kabelů pod šroubovými svorkami a proveďte kabely ke svorkám skrz tyto svorky.
  2. Připojte vodiče ke šroubovým svorkám.
   Kanál 1 (CH1) musí být vždy zapojen. Snímač přijímá energii přes šroubové svorky CH1 a nezapne se, pokud je připojen pouze kanál 2 (CH2).
  3. Upravte délku vodičů a zavřete upevňovací svorky kabelů tak, aby držely kabely na místě.

  Volitelně: Pokyny ke zkoušení úrovně analogového výstupu pomocí multimetru viz 8.

 5. Zavřete kryt těla snímače a utáhněte zajištěné šrouby a poté připevněte tělo sondy ke snímači.
  Tělo sondy postačuje dotáhnout zajišťovacím kolečkem pomocí prstů. Abyste zabránili odpojení těla sondy bez použití nástrojů, můžete dotáhnout zajišťovací kolečko ještě inbusovým klíčem (5 mm).
 6. Namontujte hlavu sondy do oblasti, ve které chcete měřit.
  Sondy řady HMT370EX jsou navrženy pro různé aplikace s různými požadavky na instalaci. Pokyny k instalaci specifické pro sondu viz HMT370EX User Guide.
 7. Připojte zemnicí svorku na spodní straně snímače k zemnicímu prvku místa instalace pomocí zemnícího vodiče 4 mm2. Po uzemnění snímače zapněte vstup napájení.
 8. Volitelně: chcete-li ověřit výstupní úroveň analogových výstupních kanálů, vyzkoušejte připojení následujícím způsobem:
  1. Odpojte tělo sondy a otevřete kryt snímače.
  2. Připojte multimetr ke zkušebním bodům mA umístěným nad výstupními šroubovými svorkami na základní desce snímače (umístění svorek viz stránka s obrázky 2 na začátku dokumentu).
   Vždy používejte multimetr odpovídající klasifikaci Ex. Výstupní parametry multimetru musí být kompatibilní se vstupními parametry snímače.
  3. Spusťte zkušební režimu výstupu buď pomocí rozhraní displeje vysílače, nebo, pokud používáte vysílač bez displeje, připojením vysílače k počítačovému softwaru Insight. Pokyny k používání zkušebního režimu výstupu s rozhraním displeje a počítačovým softwarem Insight najdete v části HMT370EX User Guide.
  4. Po ověření výstupu odstraňte multimetr, zavřete kryt snímače a znovu připojte tělo sondy.
Obrázek 1. Přehled zkušebních bodů multimetru
POZOR Servisní port (viz Obrázek 1) je možné používat pouze v bezpečném prostoru. Buď snímač z nebezpečné oblasti přesuňte, nebo zajistěte, aby byl v nebezpečné oblasti použit bezpečný pracovní postup. Propojovací kabel Vaisala k počítači používejte pouze se servisním portem.