Příprava před instalací - HMT370EX

HMT370EX Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212306CS
Revision
B
Language
Čeština (Česko)
Product
HMT370EX
Document type
User guide

Před zahájením instalace proveďte tyto kontroly:

  • Ověřte, že místo instalace odpovídá klasifikaci Ex snímače: viz Tabulka 1.
  • Zkontrolujte informace o nebezpečném prostředí v Pravidla pro bezpečné používání v nebezpečném prostředí, kde najdete další informace o bezpečnostních požadavcích Ex týkajících se snímače HMT370EX a specifických podmínkách použití.
  • Projděte si schémata zapojení obsažená v tomto dokumentu, kde najdete informace o zapojení pomocí galvanického izolátoru nebo Zenerovy bariéry.
  • Při výběru kabelových šroubení a záslepek pro konkrétní aplikaci ověřte, že všechny položky odpovídají klasifikaci Ex. Kabelová šroubení a zátky musí být vodotěsné a prachotěsné.

Informace o zapojení

Upozornění Chráněná instalace pomocí galvanických izolátorů nebo Zenerových bariér je v nebezpečném prostředí povinná.
POZOR Při plánování zapojení vaší aplikace nezapomeňte, že kanál 1 (CH1) musí být zapojen vždy. Snímač přijímá energii přes šroubové svorky kanálu 1 a nezapne se, pokud je zapojen pouze kanál 2 (CH2).
POZOR Zajistěte, aby byl snímač napájen správně. 12 V ss. je minimální napětí za všech podmínek, měřeno na šroubových svorkách snímače. Pokud je napájecí napětí nižší než 12 V ss., může být analogový výstupní proud chybový.
Na odizolované vodiče se doporučuje použít dutinky, aby se zajistilo bezpečné spojení se šroubovými svorkami.

Výběr průchodek a výchozí konektory

HMT370EX se dodává se 2 různými typy konektorů na průchodkách vysílače, jak je znázorněno v Obrázek 1.

Obrázek 1. Výchozí zapojení do průchodek zařízení HMT370EX
1
Odnímatelný plastový přepravní kryt: musí být vyměněn (sklopit strany přepravního krytu k sobě a vytáhnout)
2
Kovová těsnicí zátka: lze použít ve finální instalaci

Plastový přepravní kryt (1) musí být při zapojování snímače HTM370EX vždy nahrazen kabelovým šroubením, vedením nebo těsněním vyhovujícím Ex. Kovovou těsnicí zátku (2) lze ponechat na místě a použít ve finální instalaci, pokud není použit pravý průchod. Možnosti kabelových šroubení a vedení viz HMT370EX User Guide.