Díly HMT370EX - HMT370EX

HMT370EX Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212306CS
Revision
B
Language
Čeština (Česko)
Product
HMT370EX
Document type
User guide

Vnější součásti

Položky A–J odkazují na stránku s obrázky vnějších součástí 1, která se nachází na začátku dokumentu. Položky 1–7 odkazují na stránku s obrázky vnitřních součástí 2, která se nachází na začátku dokumentu.
Tabulka 1. Vnější součásti
Položka Popis
A Hlava sondy (pro varianty hlavy sondy HMP370EX viz HMT370EX User Guide)
B Odnímatelné tělo sondy
C Tělo vysílače (viz tabulka Internal parts)
D LCD displej (u modelu s volitelným displejem)
E Zobrazení tlačítek uživatelského rozhraní (pouze model s displejem)
F Nástěnné podložky (4 ks)
G Montážní deska (volitelně)
H Zajišťovací kolečko tělesa sondy
I Zemnicí svorka
J Průchodky pro vedení (možnosti kabelových šroubení a vedení viz HMT370EX User Guide)

Vnitřní části

Tabulka 2. Vnitřní části
Položka Popis
1 Otvory pro montážní šrouby
2 Upevňovací svorky kabelů
3 Zemnicí svorka snímače
4 Servisní port snímače (M8, vyžaduje připojovací kabel USB Vaisala)
5 Servisní port těla sondy (M12, vyžaduje připojovací kabel USB Vaisala)
6 Zkušební body multimetru pro analogový výstupní kanál 1 a 2 pro proud a napětí
7 Šroubové svorky pro zapojení analogových výstupních kanálů 1 a 2