Instalace a zapojení - HMT370EX

HMT370EX Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212306CS
Revision
B
Language
Čeština (Česko)
Product
HMT370EX
Document type
User guide
Upozornění Instalace musí být provedena v bezpečném prostoru nebo musíte zajistit, aby byl v nebezpečné oblasti použit bezpečný pracovní postup vyhovující standardu IEC 60079-14.
Upozornění Je-li snímač HMT370EX napájen, nesmí být v nebezpečné oblasti otevřen kryt snímače. Sondu odpojit a vyměnit i když je snímač HMT370EX napájen. Jakákoli jiná živá údržba, včetně výměny filtru hlavy sondy, není povolena.