HTM370EX-lähettimen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa - HMT370EX

HMT370EX Asennusopas ja turvallisuusohjeet

Document code
M212306FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
HMT370EX
Document type
Käyttöopas
Varoitus Räjähdysvaarallisessa ympäristössä laiteasennuksen suojaus galvaanisilla erottimilla tai zener-ylijännitesuojilla on pakollista.

Räjähdysvaarallisissa ympäristöissä lähetin pitää aina kytkeä galvaanisten erottimien tai zener-ylijännitesuojien kautta. Galvaanista erotinta tai zener-ylijännitesuojia on käytettävä myös silloin, kun lähetin ja mittapään runko ovat turvallisella alueella mutta mittapää räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Lisätietoja johdotuksesta on galvaanisen erottimen ja zener-ylijännitesuojan kytkentäkaavioissa tässä julkaisussa.

HMT370EX ei sisällä galvaanista erotinta tai zener-ylijännitesuojaa. Ne voidaan tilata lisätarvikkeina Vaisalalta.
Varoitus HMT370EX-sarjan lähettimet on suunniteltu käytettäväksi tuoteluokituksen mukaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa. HMT370EX-lähettimiä asentava, käyttävä tai kunnossapitävä henkilöstö on vastuussa asianmukaisen suojausrakenteen määrittämisestä kutakin HMT370EX-laitteiston käyttötarkoitusta varten sekä siitä, että laitteen räjähdysvaarallisen alueen luokitus vastaa käyttötarkoituksen vaatimuksia.
Varoitus Jos laitetta käytetään muulla kuin Vaisalan määrittelemällä tavalla, laitteen suojaus voi heikentyä.

HMT370EX-sarjan lähettimet on sertifioitu käytettäväksi vaarallisilla alueilla seuraavien luokitusten mukaan:

Taulukko 1. HMT370EX-sarjan mittapäiden vaarallisten alueiden luokitus
Sertifiointi HMT370EX-lähettimen luokitus
IECEx 1 / ATEX 2

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T200 85 °C Da

-40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

Varoitus HMT370EX-lähettimiä asentavalla, käyttävällä ja kunnossapitävällä henkilöstöllä on oltava sovellettavissa standardeissa määritetyt pätevyydet räjähdysvaarallisella alueella työskentelemiseen.

Tietoja HMT370EX-laitteiston käyttöön laiteluokituksen perusteella sovellettavista standardeista on HMT370EX-laitteiston sertifiointiasiakirjoissa ja siihen liittyvissä vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa on verkkosivulla www.vaisala.com/declarationofconformity.

1 Kansainvälinen sertifiointi
2 EU-sertifiointi