Erityiset käyttöehdot - HMT370EX

HMT370EX Asennusopas ja turvallisuusohjeet

Document code
M212306FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
HMT370EX
Document type
Käyttöopas
Varoitus Jos laite asennetaan tilaluokan 0 räjähdysryhmän II alueelle, tulee varmistaa, ettei alueella tapahdu iskujen tai kitkan aiheuttamaa kipinöintiä.

Johdotusvaatimukset

  • Laitteen johdotuksessa käytettävät kaapeliläpiviennit ja kaapelit eivät saa heikentää Ex-suojausta.
    • Käyttämättömät läpiviennit on tiivistettävä Ex-vaatimusten mukaisilla tulpilla.
  • Valitse käyttötarkoitukseen sopiva vedonpoisto (käytä joko kaapeliläpivientejä, joissa on vedonpoisto, tai asenna erilliset kiinnikkeet: ks. IEC 60079-14).
Varoitus Kytke vain jännitteettömiä johtoja. Älä koskaan kytke virransyöttöä virtalähteestä, ennen kuin johdotus on valmis ja lähettimen runko on suljettu.

Luontainen vaarattomuus

HMT370EX-lähettimien ylijänniteluokka on IEC 60664‑1 ‑standardin mukaan I (muu kuin verkkojännitelaite) ja ympäristön likaantumisaste on 4. Lisätietoja luonnostaan vaarattomien tulojen parametreista on kohdassa Taulukko 1.

Taulukko 1. Luonnostaan vaarattomien tulojen parametrit
Parametri Arvo Liittyvän laitteen parametrit
Ui 28 VDC Uo ≤ Ui
Ii 100 mA Io ≤ Ii
Pi 700 mW Po ≤ Pi
Ci 12,1 nF Co ≥ Ci + Ccable
Li 16 µH Lo ≥ Li+ Lcable

Analogialähtöjen testipisteiden käyttö

Kummankin ruuviliittimen yläpuolella on testipisteet analogialähtöjen jännitteiden ja virtojen mittaamista varten, katso kuva Kuva 1. Piirilevyn testipisteiden käyttö vaatii lähettimen kotelon avaamista.
Kuva 1. Testipisteiden ja huoltoportin sijainti
1
Yleismittarin testipisteet analogialähtökanaville 1 ja 2
2
PC-liitännän huoltoportti
Varoitus

Lähettimen rungon koteloa ei saa avata räjähdysvaarallisella alueella, ellei asianmukaista työlupaa ole annettu standardin IEC 60079-14 mukaisesti. Poista lähetin räjähdysvaaralliselta alueelta ennen kotelon avaamista tai varmista, että räjähdysvaarallisella alueella noudatetaan standardin IEC 60079-14 mukaista turvallista työmenettelyä.

Käytä luonnostaan vaaratonta yleismittaria, joka ei aiheuta kohdassa Taulukko 1 lueteltujen luonnostaan vaarattomien tulojen parametrien ylittymistä, kun yleismittari on kytketty sarjaan (virtamittaus) tai rinnan (jännitemittaus) mitattavan laitteen kanssa.

Huoltoportin käyttö

Huoltoporttia (katso Kuva 1) saa käyttää vain turvallisella alueella. Poista lähetin räjähdysvaaralliselta alueelta tai varmista, että alueella noudatetaan turvallista työmenettelyä. Käytä huoltoportissa vain Vaisalan PC-liitäntäkaapelia (lisävaruste).

Huolto

Käyttäjä voi irrottaa mittapään (joka sisältää mittapään rungon ja kärjen) ja vaihtaa sen. Käyttäjä voi vaihtaa myös mittapään kärjen suodattimen (katso Kuva 1). Jos muu huolto on tarpeen, ota yhteyttä Vaisalaan.

Varoitus Mittapää voidaan irrottaa ja vaihtaa, kun HMT370EX-lähetin on virroitettu. Laitteeseen ei saa tehdä muita huoltoja, kuten mittapään suodattimen vaihtoa, sen ollessa virroitettuna.
Tämän luvun sisältöä päivitetään erikseen julkaistavassa asiakirjassa:
Asiakirjatunnus: M212506FI Versio: A (25.2.2021)