HMT370EX-lähettimen asennus - HMT370EX

HMT370EX Asennusopas ja turvallisuusohjeet

Document code
M212306FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
HMT370EX
Document type
Käyttöopas
 • Lähettimen kiinnitysruuvit:
  • Asennus suoraan lähettimen rungon läpi: 2 kpl Ø 5,5 mm:n ruuveja
  • Asennus valinnaisella asennuslevyllä: 4 kpl Ø 5,5 mm:n ruuveja ja 2 kpl M6-kuusiokoloruuvia
 • Ristipääruuvitaltta lähettimen kannen lukkoruuveille ja johtimien ruuviliittimille
 • Tasapääruuvitaltta maadoitusliittimelle
 • Laitesovelluksen edellyttämät kaapeliläpiviennit, kaapeliputket ja tulpat sekä sopivat työkalut niiden kiinnittämiseen ja kiristämiseen
 • Johtimen katkaisupihdit
Valinnainen:
 • Puristustyökalu ja vaijeriholkit
 • Kuusiokoloavain (5 mm) mittapään rungon lukituspyörälle
 • Ex-vaatimukset täyttävä yleismittari analogialähtöjen testaamiseen
Vaiheet 1–7 viittaavat kuvitussivujen 3 ja 4 kuviin 1–7 julkaisun alussa.
 1. Valitse pinta (esimerkiksi seinä), johon lähetin asennetaan. Voit kiinnittää lähettimen suoraan asennuspinnalle kahdella ruuvilla tai käyttää lisävarusteena saatavaa asennuslevyä, joka kiinnitetään lähettimen takaosaan.
  1. Asennus ilman asennuslevyä: Kiinnitä lähettimen runko suoraan asennuspinnalle kahdella Ø 5,5 mm:n ruuvilla. Vasemmanpuoleisessa ruuvinreiässä on ylimääräinen pystysuora tila, jonka avulla lähettimen asentoa voidaan säätää sen jälkeen kun oikeanpuoleinen ruuvi on kiinnitetty.
  2. Asennus asennuslevyllä: Kiinnitä asennuslevy asennuspinnalle neljällä Ø 5,5 mm:n ruuvilla ja kiinnitä lähetin asennuslevyyn kahdella M6-kuusiokoloruuvilla.
 2. Kiinnitä kaapeliläpiviennit (1 tai 2 kpl) johdotuksen läpivienteihin laitesovelluksen edellyttämällä tavalla. Ota huomioon kaapeliläpivientejä koskevat vaatimukset, jotka on lueteltu kohdassa Ohjeet laitteiston turvallisesta käytöstä räjähdysvaarallisissa olosuhteissa.
  • Molemmissa läpivienneissä on M20 x 1,5 -kierteet.
  • Aseta käyttämättömiin läpivienteihin Ex-vaatimusten mukaiset tiivistetulpat.
  • Läpivientien ja tulppien on oltava vesi- ja pölytiiviitä.
 3. Valmistele kaapelin johtimet laitesovelluksen edellyttämällä tavalla (kaapelointi yhden tai kahden läpiviennin kautta).
  1. Kuori kaapelin johdin: suosittelemme asennusholkkien asennusta johtimien kosketuspäihin.
  2. Avaa kaapeliläpivienti ja työnnä sopiva kaapeli lähettimen sisään kaapeliläpiviennin läpi.
  3. Kiristä kaapeliläpivienti: kiristä se enimmäistiukkuuteen, joka on ilmoitettu laitesovelluksessa käytettävien läpivientien asennusohjeessa.
  4. Jos asennus ei vaadi molempien läpivientien käyttöä, aseta käyttämättömään läpivientiin Ex-vaatimusten mukainen tiivistetulppa.
 4. Kytke ruuviliittimen johdotus laitesovelluksen edellyttämällä tavalla. Lisätietoja laiteasennuksen suojauksesta on kytkentäkaavioissa kohdissa Johdotuksen tekeminen käyttäen galvaanisia erottimia ja Johdotuksen tekeminen käyttäen zener-ylijännitesuojia.
  1. Avaa ruuviliittimien alapuolella olevat kaapelikiinnikkeet ja reititä kaapelit liittimiin kiinnikkeiden kautta.
  2. Kytke johtimet ruuviliittimiin.
   Huomaa, että johtimet on aina kytkettävä kanavaan 1 (CH1). Lähettimeen syötetään virtaa CH1-ruuviliittimien kautta, joten lähetin ei käynnisty, jos pelkästään kanava 2 (CH2) on kytketty.
  3. Säädä johtimien pituus ja sulje kaapelin kiinnikkeet siten, että ne pitävät kaapelit paikallaan.

  Valinnainen: Analogialähdön tason testaamista yleismittarilla koskevat ohjeet ovat kohdassa 8.

 5. Sulje lähettimen rungon kansi, kiristä kiinnitysruuvit ja kiinnitä sitten mittapään runko lähettimeen.
  Kun mittapään runko kiristetään lukituspyörällä, sormitiukkuus on riittävä. Sen jälkeen lukituspyörä voidaan kiristää (5 mm:n) kuusiokoloavaimella. Tämä estää mittapään rungon irrottamisen ilman työkaluja.
 6. Asenna mittapään kärki alueelle, jota on tarkoitus mitata.
  HMT370EX-sarjan mittapäät on suunniteltu erilaisiin laitesovelluksiin, joiden asennusvaatimukset poikkeavat toisistaan. Katso mittapääkohtaiset asennusohjeet oppaasta HMT370EX User Guide.
 7. Kytke lähettimen pohjassa oleva maadoitusliitin asennuspaikan maadoituselementtiin maadoitusjohtimella, jonka poikkipinta-ala on 4 mm2. Kun olet maadoittanut lähettimen, kytke virransyöttö.
 8. Valinnainen: Jos haluat tarkistaa analogialähtökanavien lähtötason, testaa liitäntä seuraavasti:
  1. Irrota mittapään runko ja avaa lähettimen suojus.
  2. Kytke yleismittari mA-testipisteisiin, jotka ovat lähettimen piirilevyssä olevien lähdön ruuviliitinten yläpuolella (katso liittimien paikat tämän julkaisun kuvitussivulla 2 olevasta kuvasta).
   Käytä aina Ex-hyväksyttyä yleismittaria. Yleismittarin lähtöparametrien on oltava yhteensopivia lähettimen tuloparametrien kanssa.
  3. Käynnistä lähtötestitila joko lähettimen näyttövalikosta tai yhdistämällä lähetin Insight PC -ohjelmistoon, mikäli lähettimessä ei ole näyttöä. Katso ohjeet lähtötestitilan käyttämisestä näytön käyttöliittymästä ja Insight PC -ohjelmiston kanssa käyttöoppaasta HMT370EX User Guide.
  4. Kun olet tarkistanut lähdön, kytke irti yleismittari, sulje lähettimen kansi ja kiinnitä mittapään runko uudelleen.
Kuva 1. Yleismittarin testipisteiden yleiskuvaus
Varoitus Huoltoporttia (katso Kuva 1) saa käyttää vain turvallisella alueella. Poista lähetin räjähdysvaaralliselta alueelta tai varmista, että alueella noudatetaan turvallista työmenettelyä. Käytä huoltoportissa vain Vaisalan PC-liitäntäkaapelia (lisävaruste).