Dokumentets principer

Dokumentets principer

Document code
M212729SV
Revision
A
Language
Svenska
Varning - risk för maskinskada Varning! informerar dig om allvarliga risker. Om du inte läser och följer anvisningarna vid dessa punkter noggrant finns det risk för personskada eller dödsfall.
Varning - risk för personskada Försiktighet varnar dig om en möjlig risk. Om du inte läser och följer anvisningarna vid dessa punkter noggrant kan produkten skadas eller så kan viktiga data gå förlorade.
OBS! visar viktig information om användning av produkten.
Tips ger information som hjälper dig att använda produkten effektivare.
Informerar om verktyg som behövs för uppgiften.
Anger att du behöver göra anteckningar medan uppgiften utförs.