Indigo80:n valikot ja näkymät - INDIGO80

Indigo80 Pikaopas

Document code
M212723FI
Revision
D
Language
Suomi
Product
INDIGO80
Document type
Käyttöopas

Päävalikko

Painikkeen painaminen Indigo80:n valikoissa ja näkymissä avaa päävalikon.

1
Laitteet-valikko sisältää (liitetyn laitteen mukaan) esimerkiksi anturin puhdistukseen, kalibrointiin ja ympäristöasetuksiin liittyviä vaihtoehtoja.
2
Datan tallennus ‑valikossa voit määrittää tallennusvälin ja ‑keston sekä selata datatiedostoja.
3
Ilmoitukset-valikossa näkyy Indigo80:een ja siihen liitettyihin laitteisiin liittyviä ilmoituksia.
4
Indigo80-valikossa voi muuttaa Indigo80:n asetuksia (kuten päivämäärä, aika ja kieli) sekä tarkastella laitetietoja.
5
Ohje-valikko sisältää Aloitusopas-opastuksen, jossa esitellään Indigo80:n keskeisimmät ominaisuudet ja annetaan ohjeet laitteiden lähettämiseen Vaisalalle kalibrointia ja huoltoa varten.

Mittaus- ja kaavionäkymät

Mittaus- ja kaavionäkymissä näkyy liitettynä olevan mittapään reaaliaikaisia mittaustietoja. Nämä näkymät ovat niin sanottuja kotinäkymiä. Voit siirtyä näkymien välillä vasemman ja oikean nuolipainikkeen avulla.
1
Mittausnäkymä näyttää mittausarvot numeroarvoina.
2
Kaavionäkymä näyttää mittaustiedot käyränä.
3
Valintapainikkeen painaminen mittausnäkymässä avaa pikavalikon, jossa voit muokata näkymiä sekä aktivoida mittausrajahälytyksen.