Mittapäiden liittäminen Indigo80:een - INDIGO80

Indigo80 Pikaopas

Document code
M212723FI
Revision
C
Language
Suomi
Product
INDIGO80
Document type
Käyttöopas
VAROITUS Voit liittää mittalaitteeseen vain Indigo-yhteensopivia Vaisalan laitteita.

Indigo80:n pohjassa oleviin portteihin voi liittää kaksi Vaisala Indigo ‑yhteensopivaa mittapäätä tai lähetintä. Laitteita voi liittää ja irrottaa riippumatta siitä, onko mittalaite päällä vai poissa päältä.

Käytä vain Vaisalan toimittamia mittapään liitäntäkaapeleita, kun kytket muita laitteita mittalaitteeseen.

Kuva 1. Mittapäiden liittäminen Indigo80:een
1
Indigo80:n pohjassa olevat M12-5F-portit yhteensopivien Vaisalan laitteiden liittämiseen. Porteissa on merkinnät  ja .
2
M12-5M-kaapeliliitin
3
M12-5F-kaapeliliitin
4
Indigo80 näyttää mittapään numerolla (kuvassa GMP252)
5
Indigo80 näyttää mittapään numerolla (kuvassa HMP7)
  1. Jos näyttölaitteen virta on kytkettynä eikä mittapäitä ole liitetty, näytöllä näkyy teksti Liitä mittapää.
  2. Aseta mittapään liitäntäkaapeli toiseen mittalaitteen pohjassa olevista porteista.
    • Kun kytket kaapelia, kiinnitä huomiota liittimen suuntaan.
    • Pidä liitintä paikallaan ja pyöritä sen lukitusrengasta myötäpäivään. Älä koskaan väännä liittimen runkoa!
  3. Kytke mittapää liitäntäkaapelin M12-5F-päähän.

    Kun mittalaite tunnistaa liitetyn mittapään, näyttöön tulee ilmoitus (esimerkiksi GMP252 yhdistetty). Mittalaitteen vasemmanpuoleiseen porttiin liitetty mittapää näkyy näytöllä numerolla ja oikeanpuoleiseen porttiin liitetty mittapää numerolla .

  4. Voit vaihtaa mittapään helposti irrottamalla kaapelin mittapäästä ja liittämällä sen uuteen mittapäähän.