Ansvarsfriskrivning för användarstyrt innehåll

Legal

Document code
M212684SV
Revision
A
Language
Svenska (Sverige)
Document type
Terms and conditions

Användaren har hela ansvaret för det innehåll hen väljer till personliga böcker.

I den mån användaren har modifierat dokument som officiellt släppts av Vaisala, avsäger sig Vaisala inte någon av sina rättigheter rörande sådana dokument enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning. Användaren bär ensam och exklusivt allt ansvar för allt innehåll som skapats av användaren, samt för modifieringar som användaren gjort i officiella Vaisala-dokument. Vaisala tar inte någon form av ansvar för innehåll som inte genereras under dess kontroll.

Användaren är införstådd med att eventuella modifieringar som hen gjort av originalinnehållet från Vaisala innebär att användaren löper risk att inte få uppdateringar av det ursprungliga innehållet.

För information om garantier, varumärken, upphovsrätt, sekretesspolicy och konfidentialitetsförklaringar och relaterad information, se docs.vaisala.com.