Ansvarsfriskrivning

Legal

Document code
M212684SV
Revision
A
Language
Svenska (Sverige)
Document type
Terms and conditions

Det här dokumentet får inte till någon del reproduceras, publiceras eller visas offentligt i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt (inklusive fotokopiering). Innehållet i det får heller inte ändras, översättas, omarbetas, säljas eller röjas till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren. Översatta dokument och översatta delar av flerspråkiga dokument är baserade på de engelska originalversionerna. I oklara fall gäller de engelska versionerna, inte översättningarna.

Innehållet i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Lokala regler och bestämmelser kan variera och har företräde framför den information som ingår i det här dokumentet. Vaisala gör inga utfästelser om att det här dokumentet överensstämmer med de lokala regler och bestämmelser som gäller vid någon viss tidpunkt och friskriver sig härmed från allt ansvar med anknytning till dessa.

Det här dokumentet utgör inte någon juridiskt bindande förpliktelse för Vaisala gentemot kunder eller användare. Alla juridiska förpliktelser och överenskommelser ingår enbart i det tillämpliga leveranskontraktet eller Vaisalas allmänna försäljningsvillkor och allmänna servicevillkor.

Den här produkten innehåller programvara som är utvecklad av Vaisala eller tredje part. Användningen av programvaran regleras av licensvillkor som ingår i det tillämpliga leveranskontraktet eller, om separata licensvillkor saknas, Vaisala-gruppens allmänna licensvillkor.

Produkten kan innehålla komponenter med öppen källkod (OSS). Om produkten innehåller OSS-komponenter omfattas de av reglerna och villkoren i de tillämpliga OSS-licenserna, och genom att du använder eller distribuerar OSS-komponenterna i den här produkten godkänner du reglerna och villkoren som gäller för sådana licenser. Tillämpliga OSS-licenser ingår i själva produkten eller tillhandahålls till dig via ett annat tillämpligt medium beroende på de individuella produkterna och vilka produkter som levererats till dig.