Varumärken

Legal

Document code
M212684SV
Revision
A
Language
Svenska (Sverige)
Document type
Terms and conditions

Vaisala trademarks

Vaisala AUTOSONDE® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

AviMet® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

BAROCAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

Beacon™ är ett varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

CARBOCAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

DigiCORA® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

DRYCAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

HUMICAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

HydroClass™ är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

HydroMet™ är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

Indigo™ är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

INTERCAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

IRIS™ är ett varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

OPTIMUS™ är ett varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

MARWIN® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

PEROXCAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

RAINCAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

TacMet® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

Thunderstorm Sensor™ är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Inc.

Total Lightning Processor™ är ett varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

TSS928™ är ett varumärke som tillhör Vaisala Inc.

Vaisala® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

WINDCAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.

Software trademarks

Adobe Reader® är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Apache™ är ett varumärke som tillhör Apache Software Foundation.

Axeda® är ett registrerat varumärke som tillhör Axeda Corporation.

CentOS™ är ett varumärke som tillhör Red Hat, Inc.

Chrome™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Dell Technologies™, Dell™, PowerEdge™, Optiplex™ och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag.

Firefox® är ett registrerat varumärke som tillhör Mozilla Foundation.

Hewlett Packard™ och HP™ är varumärken som tillhör Hewlett Packard Company.

HyperTerminal® är ett registrerat varumärke som tillhör Hilgraeve, Inc.

Linux® är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds.

MATLAB® är ett registrerat varumärke som tillhör The MathWorks, Inc.

Modbus® är ett registrerat varumärke som tillhör Schneider Automation Inc.

Open Geospatial Consortium® och OGC® är registrerade varumärken som tillhör Open Geospatial Consortium.

OpenStreetMap™ är ett varumärke som tillhör OpenStreetMap Foundation.

Oracle® och Java® är registrerade varumärken som tillhör Oracle och eller dess koncernbolag.

PACTware™ är ett varumärke som tillhör PACTware Consortium.

pfSense® är ett registrerat varumärke som tillhör Electric Sheep Fencing, LLC.

Python® är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Python Software Foundation.

Safari™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Tomcat™ är ett varumärke som tillhör Apache Software Foundation.

Thinfinity® är ett registrerat varumärke som tillhör Cybele Software Inc.

Ubuntu® är ett registrerat varumärke som tillhör Canonical Ltd.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

VMWare® är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör VMware, Inc. i USA och vissa andra länder.

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

WiMAX® är ett registrerat varumärke som tillhör WiMAX Forum.

Copyrights

Upphovsrätten för GeoServer© tillhör Open Source Geospatial Foundation.

Upphovsrätten för PostgreSQL© tillhör PostgreSQL Global Development Group.

Microsofts varumärken

Microsoft®, Windows®, Internet Explorer®, Excel® och Edge® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft®, Windows® och Windows Server® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft®, Windows®, Internet Explorer® och Active Directory™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla andra produktnamn och företagsnamn som kan förekomma i den här publikationen är handelsnamn, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.