Garanti

Legal

Document code
M212684SV
Revision
A
Language
Svenska (Sverige)
Document type
Terms and conditions

Information om standardgarantier och standardvillkor finns på www.vaisala.com/warranty.

Observera att sådan eventuell garanti kanske inte gäller vid skador till följd av normalt slitage, extrema driftsförhållanden, oaktsam hantering eller installation eller obehöriga ändringar. Se gällande leveranskontrakt eller försäljningsvillkor för information om garantin för varje produkt.