Riktlinjer för säker användning i farliga miljöer - HMT370EX

HMT370EX Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212306SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
HMT370EX
Document type
Bruksanvisning

Översikt över delar i HMT370EX-serien

Figur 1. Översikt över HMT370EX-delar

Transmittrar i HMT370EX-serien består av 3 huvuddelar: Transmitterkroppen, en avtagbar probkropp och ett probhuvud fäst på probkroppen, antingen direkt eller med hjälp av en kabel. Figur 1 visar huvuddelarna.

1
Probhuvuden (för beskrivningar av typer, se HMT370EX User Guide)
1a
Probhuvudfilter
2
Probkropp
3
Transmitterkropp

De olika probhuvudtyperna är konstruerade för en rad olika applikationer och har sina egna specifikationer. Se till att transmitterkroppen, probkroppen och probhuvudet placeras i en miljö som matchar specifikationen för delen. För tillåtna omgivningstemperaturintervall, se Tabell 1.

Tabell 1. Tillåtna omgivningstemperaturintervall
Utrustningsdel Tillåtet omgivningstemperaturintervall
Transmitterkropp −40 till +60 °C
Probkropp −40 till +60 °C
Probhuvuden HMP374, HMP375, HMP377 och HMP378

Temperaturklass T4:

−70 till +120 °C

Temperaturklass T3:

−70 till +180 °C

Probhuvud HMP371

Temperaturklass T4:

−40 till +60 °C

Probhuvud HMP373

Temperaturklass T4:

Gummikabelversion:

−40 till +80 °C

FEP-kabelversion:

−40 till +120 °C