Använda transmittrar i HTM370EX-serien i farliga områden - HMT370EX

HMT370EX Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212306SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
HMT370EX
Document type
Bruksanvisning
Varning - risk för maskinskada Skyddad installation med hjälp av galvaniska isolatorer eller Zener-barriärer är obligatorisk i en farlig miljö.

I farliga miljöer ska transmittrarna alltid anslutas via galvaniska frånskiljare eller Zener-barriärer. En galvanisk frånskiljare eller Zener-barriär ska även användas när transmittern och probkroppen befinner sig i ett säkert område, men probhuvudet är installerat i en farlig miljö. För information om kablar, se kopplingsscheman för galvanisk frånskiljare och Zener-barriär som ingår i detta dokument.

HMT370EX har ingen galvanisk frånskiljare eller Zener-barriär. De kan beställas som tillvalstillbehör från Vaisala.
Varning - risk för maskinskada Transmittrarna i HMT370EX-serien är konstruerade för att användas i farliga miljöer enligt specifikationerna i produktklassificeringen. Personal som installerar, använder och underhåller HMT370EX-transmittrar ansvarar för att fastställa ett lämpligt skyddskoncept för den specifika applikation som HMT370EX ska användas i och för att se till att enhetens riskområdesklassificering uppfyller kraven på applikationen.
Varning - risk för maskinskada Om utrustningen används på ett sätt som inte har specificerats av Vaisala kan det skydd som utrustningen ger försämras.

Transmittrar i HMT370EX-serien är certifierade för användning i farliga områden enligt definitionerna i följande klassificeringar:

Tabell 1. HMT370EX-seriens riskområdesklassificeringar
Certifiering HMT370EX-klassificering
IECEx 1/ATEX 2

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T200 85 °C Da

−40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

Varning - risk för personskada Personal som installerar, använder och underhåller HMT370EX-transmittrar ska ha den kompetens som krävs för att arbeta i farliga miljöer och som specificeras i tillämpliga standarder.

Information om standarderna som tillämpas vid användning av HMT370EX på basis av apparatens klassificering finns i HMT370EX-certifieringsdokumentering samt i försäkran om överensstämmelse relaterad till HMT370EX på www.vaisala.com/declarationofconformity.

1 Internationell certifiering
2 EU-certifiering