Installationsförberedelser - HMT370EX

HMT370EX Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212306SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
HMT370EX
Document type
Bruksanvisning

Kontrollera följande innan installationen påbörjas:

  • Kontrollera att installationsplatsen är lämplig för transmitterns Ex-klassificering: se Tabell 1.
  • Läs igenom informationen om farligt område i Riktlinjer för säker användning i farliga miljöer för ytterligare information om Ex-säkerhetskrav relaterade till HMT370EX och specifika användningsvillkor.
  • Gå igenom kopplingsscheman som ingår i det här dokumentet för information om kabeldragning med antingen en galvanisk frånskiljare eller en Zener-barriär.
  • Säkerställ att kabelförskruvningarna och kontakterna som väljs för applikationen är Ex-kompatibla. Förskruvningarna och kontakterna ska vara vatten- och dammtäta.

Information om kabeldragning

Varning - risk för maskinskada Skyddad installation med hjälp av galvaniska isolatorer eller Zener-barriärer är obligatorisk i en farlig miljö.
Varning - risk för personskada När du planerar kablarna för din applikation ska du tänka på att kanal 1 (CH1) alltid ska anslutas. Transmittern tar emot ström via skruvkontakterna för kanal 1 och slås inte på om endast kanal 2 (CH2) är ansluten.
Varning - risk för personskada Se till att transmittern får rätt spänning. 12 VDC är den lägsta spänningen, mätt vid transmitterns skruvkontakter, under alla förhållanden. Om matningsspänningen är lägre än 12 VDC kan den analoga utgångsströmmen vara felaktig.
Vi rekommenderar att du använder kabelhylsor på de avskalade trådarna för att säkerställa säker anslutning till skruvkontakterna.

Val av genomföringar och standardkontakter

HMT370EX levereras med två olika kontakttyper på transmitterns genomföringar (se Figur 1).

Figur 1. Standardkontakter i HMT370EX-genomföringar
1
Löstagbart transportskydd av plast: ska bytas ut (fäll ihop sidorna på transportskyddet och dra ut det)
2
Tätningsplugg av metall: kan användas vid den slutliga installationen

Transportskyddet av plast (1) ska alltid bytas ut mot en Ex-kompatibel kabelförskruvning, kabelhölje eller tätning vid anslutning av HTM370EX. Tätningspluggen av metall (2) kan lämnas på plats och användas i den slutliga installationen, om ingen genomföring används på höger sida. För kabelgenomföringar och kabelhöljesalternativ, se HMT370EX User Guide.