Installation och kabeldragning - HMT370EX

HMT370EX Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212306SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
HMT370EX
Document type
Bruksanvisning
Varning - risk för maskinskada Installationen ska utföras i ett säkert område. I annat fall ska du se till att en säker arbetsprocedur enligt IEC 60079-14 har implementerats för det farliga området.
Varning - risk för maskinskada När HMT370EX är strömförsörjt får transmitterhöljet inte öppnas i ett farligt område. Proben kan lossas och bytas ut medan HMT370EX har spänning. Allt annat underhåll på installationer med spänning, inklusive byte av probhuvudfilter, är otillåtet.