Specjalne warunki użytkowania - HMT370EX

HMT370EX Instrukcja montażu i bezpieczeństwa

Document code
M212306PL
Revision
B
Language
Polski (Polska)
Product
HMT370EX
Document type
User guide
UWAGA W przypadku instalacji urządzenia w obszarze Strefy 0 Grupy II, konieczne jest upewnienie się, że nie wystąpią iskry związane z uderzeniem lub tarciem.

Wymagania dotyczące okablowania

  • Okablowanie urządzenia musi być wykonane za pomocą dławików kablowych i kabli, które nie obniżają skuteczności ochrony Ex.
    • Niewykorzystane przepusty muszą zostać uszczelnione zaślepkami spełniającymi wymogi Ex.
  • Wykonanie odgiętki należy dobrać odpowiednio do zastosowania (zamontować dławiki kablowe z odgiętką lub oddzielne uchwyty odciągowe: patrz IEC 60079-14).
UWAGA Podłączać zawsze przewody odłączone od źródła energii. Nigdy nie włączać wejścia zasilania przed podłączeniem okablowania i zamknięciem korpusu przetwornika.

Bezpieczeństwo samoistne

Przetworniki HMT370EX należą do kategorii przepięciowej I (urządzenie niazasilane bezpośrednio z sieci) w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 4 w rozumieniu IEC 60664-1. Parametry wejścia iskrobezpiecznego zawiera Tabela 1.

Tabela 1. parametry wejścia iskrobezpiecznego
Parametr Wartość Parametry Entity powiązanego aparatu
Ui 28 V DC Uo ≤ Ui
Ii 100 mA Io ≤ Ii
Pi 700 mW Po ≤ Pi
Ci 12,1 nF Co ≥ Ci + Ckabla
Li 16 µH Lo ≥ Li+ Lkabla

Korzystanie z punktów testowania wyjścia analogowego

To są punkty testowania wartości napięcia i natężenia wyjść analogowych, położone nad poszczególnymi listwami zacisków śrubowych zaznaczonymi na rys. Rysunek 1. Dojście do punktów testowania na płytce wymaga otwarcia obudowy przetwornika.
Rysunek 1. Usytuowanie punktów testowania i portu serwisowego
1
Punkty testowania multimetrem kanałów wyjścia analogowego 1 i 2
2
Port serwisowy do podłączenia komputera
UWAGA

Obudowy korpusu przetwornika nie wolno otwierać w obrębie strefy zagrożenia, chyba że zostało wydane pozwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych w rozumieniu normy IEC 60079-14. Przed otwarciem obudowy należy wynieść przetwornik poza strefę zagrożenia lub upewnić się, że w strefie zagrożenia zastosowano procedurę wykonywania prac niebezpiecznych spełniającą wymogi normy IEC 60079-14.

Pomiar musi być wykonany iskrobezpiecznym multimetrem, który nie spowoduje przekroczenia parametrów wejścia iskrobezpiecznego wyszczególnionych w Tabela 1, jeśli zostanie połączony w układzie szeregowym (pomiar prądu) lub równoległym (pomiar napięcia) z powiązanym aparatem.

Korzystanie z portu serwisowego

Port serwisowy (patrz Rysunek 1) może być używany wyłącznie w obszarze bezpiecznym. Przetwornik musi zostać wyniesiony poza strefę zagrożenia lub w strefie zagrożenia musi zostać zastosowana procedura wykonywania prac niebezpiecznych spełniająca wymogi normy IEC 60079-14. Do portu serwisowego wolno podłączać wyłącznie specjalny kabel do podłączenia do komputera z programu akcesoriów Vaisala.

Serwisowanie

Sonda (w tym korpus i głowica sonda) może zostać odłączona i wymieniona przez użytkownika. Filtr głowicy sondy (patrz Rysunek 1) także jest przewidziany do wymiany przez użytkownika. Wszelkie inne czynności serwisowe należy zlecać firmie Vaisala.

UWAGA Sondę można odłączyć i wymienić, gdy HMT370EX jest podłączony do zasilania. Żadne inne czynności konserwacyjne pod napięciem, w tym wymiana filtra głowicy sondy, nie są dozwolone.
Zawartość tego rozdziału jest aktualizowana w następującym dokumencie z własnym numerem:
ID dokumentu: M212506EN Wersja: A (25 lutego 2021 r.)