Zasady bezpiecznego użytkowania w warunkach zagrożenia - HMT370EX

HMT370EX Instrukcja montażu i bezpieczeństwa

Document code
M212306PL
Revision
B
Language
Polski (Polska)
Product
HMT370EX
Document type
User guide

Wykaz części produktów serii HMT370EX

Rysunek 1. Wykaz części HMT370EX

Przetworniki serii HMT370EX składają się z 3 głównych części: korpusu przetwornika, odłączanego korpusu sondy i głowicy sondy przymocowanej do korpusu sondy, bezpośrednio lub za pomocą kabla. Rysunek 1 przedstawia główne części.

1
Głowice sondy (opisy wariantów zawiera HMT370EX User Guide)
1a
Filtry głowicy sondy
2
Korpus sondy
3
Korpus przetwornika

Głowice sondy występują w wielu wariantach przeznaczonych do określonych zastosowań i różniących się właściwościami. Należy uważać, aby właściwości korpusu przetwornika, korpusu sondy i głowicy sondy spełniały wymagania środowiska, w którym umieszczono daną część. Dozwolone temperatury otoczenia zawiera Tabela 1.

Tabela 1. Zakresy dozwolonych temperatur otoczenia
Część Zakres dozwolonych temperatur otoczenia
Korpus przetwornika -40°C … +60°C
Korpus sondy -40°C … +60°C
Głowice sondy HMP374, HMP375, HMP377 i HMP378

Klasa temperaturowa T4:

-70°C … +120°C

Klasa temperaturowa T3:

-70°C … +180°C

Głowica sondy HMP371

Klasa temperaturowa T4:

-40°C … +60°C

Głowica sondy HMP373

Klasa temperaturowa T4:

Wersja z kablem w izolacji z gumy:

-40°C … +80°C

Wersja z kablem w izolacji z FEP:

-40°C … +120°C