Korzystanie z przetworników serii HTM370EX w strefach zagrożenia - HMT370EX

HMT370EX Instrukcja montażu i bezpieczeństwa

Document code
M212306PL
Revision
B
Language
Polski (Polska)
Product
HMT370EX
Document type
User guide
Ostrzeżenie W strefach zagrożenia obowiązkowe jest zabezpieczenie instalacji za pomocą separatorów galwanicznych lub barier Zenera.

W strefach zagrożenia przetworniki muszą być podłączone za pośrednictwem separatorów galwanicznych lub barier Zenera. Separator galwaniczny lub barierę Zenera należy również zastosować, gdy przetwornik i korpus sondy znajdują się w miejscu bezpiecznym, ale głowica sondy jest zamontowana w środowisku, w którym występuje zagrożenie. Niniejszy dokument zawiera również schematy instalacji separatora galwanicznego i bariery Zenera.

HMT370EX nie zawiera separatora galwanicznego ani bariery Zenera. Można je zamówić jako opcjonalne akcesoria w firmie Vaisala.
Ostrzeżenie Przetworniki serii HMT370EX są przystosowane do użytku w strefach zagrożenia wskazanych w klasyfikacji produktu. Osoby montujące, obsługujące lub serwisujące przetworniki HMT370EX są zobowiązane do opracowania odpowiedniej metody ochrony w zastosowaniu, w którym HMT370EX jest wykorzystywany, oraz sprawdzenia, czy klasyfikacja strefy zagrożenia urządzenia spełnia wymagania zastosowania.
Ostrzeżenie Użytkowanie sprzętu w sposób inny niż określony przez firmę Vaisala, może mieć negatywny wpływ na ochronę zapewniana przez sprzęt.

Przetworniki serii HMT370EX są dopuszczone do użytku w strefach zagrożenia w rozumieniu następującej klasyfikacji:

Tabela 1. Klasyfikacje stref zagrożenia sond serii HMT370EX
Certyfikat Klasyfikacja HMT370EX
1 IECEx / 2 ATEX

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T200 85°C Da

-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C

UWAGA Osoby montujące, obsługujące i serwisujące przetworniki HMT370EX muszą posiadać wymagane kwalifikacje do pracy w danej strefie zagrożenia, które są określone w stosownych normach.

Informacje dotyczące norm mających zastosowanie do korzystania z HMT370EX na podstawie klasyfikacji urządzenia znajdują się w dokumentacji certyfikacji HMT370EX oraz deklaracjach zgodności dotyczących HMT370EX, które są dostępne na stronie www.vaisala.com/declarationofconformity.

1 Certyfikat międzynarodowy
2 certyfikat UE