Wprowadzenie do serii HMT370EX - HMT370EX

HMT370EX Instrukcja montażu i bezpieczeństwa

Document code
M212306PL
Revision
B
Language
Polski (Polska)
Product
HMT370EX
Document type
User guide

Przetwornik wilgotności i temperatury Vaisala HUMICAP® serii HMT370EX to idealne rozwiązanie do pomiaru wilgotności w strefach zagrożenia. Iskrobezpieczny i wytrzymały, HMT370EX działa bezpiecznie i niezawodnie nawet w najbardziej niebezpiecznych miejscach, w tym należących do strefy zagrożenia 0. Przetwornik HMT370EX nowej generacji może służyć jako zamiennik obecnego od dawna na rynku przetwornika HMT360 we wszystkich jego zastosowaniach.

HMT370EX może być montowany bezpośrednio w strefach zagrożenia wybuchem. Wytrzymuje ciągłą ekspozycję na potencjalnie wybuchową atmosferę z zawartością łatwopalnych gazów lub pyłów i jest w stanie działać środowiskach gazowych lub pyłowych bez żadnych dodatkowych osłon ochronnych.

Do HMT370EX jest dostępnych kilka sond do różnych zastosowań. Dzięki odłączanemu modułowi sondy można łatwo wymieniać i wyjmować w celu kalibracji poza strefą zagrożenia bez konieczności demontażu całego przetwornika.

Przetwornik posiada 2 analogowe kanały wyjścia prądowego (4…20 mA) do podłączenia przez bariery ochronne. W celu ułatwienia konfiguracji, diagnostyki, kalibracji i regulacji sondę i przetwornik można podłączyć do oprogramowania komputerowego Vaisala Insight zarówno oddzielnie, jak i jako cały zespół.