Wykonywanie montażu HMT370EX - HMT370EX

HMT370EX Instrukcja montażu i bezpieczeństwa

Document code
M212306PL
Revision
B
Language
Polski (Polska)
Product
HMT370EX
Document type
User guide
 • Śruby do montażu przetwornika:
  • Wkręcanie bezpośrednio przez korpus przetwornika: 2 śruby Ø 5,5 mm
  • Montaż na opcjonalnej płycie montażowej: 4 śruby Ø 5,5 mm i 2 śruby imbusowe M6
 • Wkrętak krzyżakowy do śrub mocujących pokrywę przetwornika i zacisków śrubowych przewodów
 • Wkrętak płaski do zacisku uziemiającego
 • Dławiki kablowe, mufy i zaślepki wymagane w danej instalacji oraz odpowiednie narzędzia do ich mocowania i dokręcania
 • Szczypce do cięcia przewodów
Opcjonalnie:
 • Zaciskarka i końcówki tulejkowe
 • Klucz imbusowy (5 mm) do pierścienia ustalającego korpus sondy
 • Multimetr zgodny z Ex do testowania wyjść analogowych
Kroki 1 … 7 odnoszą się do ilustracji 1 … 7 na stronach z ilustracjami 3 i 4 na początku dokumentu.
 1. Wybrać powierzchnię (np. ścianę), na której zostanie zamontowany przetwornik. Przetwornik można przykręcić bezpośrednio do powierzchni montażowej za pomocą 2 śrub lub użyć opcjonalnej płyty montażowej, która jest mocowana z tyłu przetwornika.
  1. Montaż bez użycia płyty montażowej: przykręcić korpus przetwornika bezpośrednio do powierzchni montażowej 2 śrubami Ø 5,5 mm. W otworze na śrubę po lewej stronie jest przewidziane nieco luzu w kierunku pionowym, aby po przykręceniu prawej śruby możliwe było wyregulowanie położenia przetwornika.
  2. Montaż na płycie montażowej: przykręcić płytę montażową do powierzchni montażowej 4 śrubami Ø 5,5 mm, a następnie przykręcić przetwornik do płyty montażowej 2 śrubami imbusowymi M6.
 2. Wkręcić dławiki kablowe (1 lub 2) w przepusty kablowe zgodnie z wymaganiami instalacji. Wymagania dotyczące dławików kablowych zawiera Zasady bezpiecznego użytkowania w warunkach zagrożenia.
  • W obu przepustach znajduje się gwint M20x1,5.
  • Jeśli jeden z przepustów jest niewykorzystywany, zaślepić go zaślepką spełniającą wymagania Ex.
  • Dławiki i zaślepki muszą być wodoszczelne i pyłoszczelne.
 3. Przygotować przewody okablowania zgodnie z wymaganiami instalacji (przejście okablowania przez 1 lub 2 przepusty).
  1. Ściągnąć izolację z przewodów kabla: zaleca się zamocowanie końcówek tulejkowych na końcach stykowych przewodów.
  2. Otworzyć dławik kablowy i wsunąć odpowiedniej długości kabel do wnętrza przetwornika przez dławik.
  3. Dokręcić dławik kablowy: moment dokręcenia jest podany w instrukcjach do dławika używanego w danej instalacji.
  4. Jeśli w danej instalacji nie są wykorzystywane oba przepusty, ten, który jest nieużywany, musi zostać zaślepiony zaślepką spełniającą wymagania Ex.
 4. Podłączyć przewody do zacisków śrubowych zgodnie z wymaganiami instalacji. Schematy połączeń w instalacji zabezpieczonej przedstawiają Podłączanie za pomocą separatorów galwanicznych i Podłączanie za pomocą barier Zenera.
  1. Otworzyć zaciski do mocowania kabli poniżej zacisków śrubowych i poprowadzić przez nie kable do zacisków śrubowych.
  2. Podłączyć przewody do zacisków śrubowych.
   Należy pamiętać, że kanał 1 (CH1) musi być zawsze podłączony. Przetwornik otrzymuje zasilanie poprzez zaciski śrubowe CH1 i jego zasilania nie można włączyć, jeśli jest podłączony tylko kanał 2 (CH2).
  3. Wyregulować długość przewodów i zamknąć zaciski do mocowania kabli, aby unieruchomić kable.

  Opcjonalnie: Instrukcje testowania poziomu wyjścia analogowego multimetrem zawiera 8.

 5. Zamknąć pokrywę korpusu przetwornika i dokręcić śruby mocujące, a następnie przymocować korpus sondy do przetwornika.
  Wystarczające jest dokręcenie korpusu sondy palcami do oporu za pomocą pierścienia ustalającego. Pierścień ustalający można dokręcić mocniej kluczem imbusowym (5 mm), aby korpus sondy nie mógł zostać odłączony bez użycia narzędzi.
 6. Umieścić głowicę sondy w obszarze, w którym ma być dokonywany pomiar.
  Sondy serii HMT370EX są przeznaczone do wielu zastosowań o różnych wymaganiach montażowych. Instrukcje montażu poszczególnych sond zawiera HMT370EX User Guide.
 7. Podłączyć zacisk uziemiający na spodzie przetwornika do elementu uziemiającego instalacji za pomocą przewodu uziemiającego 4 mm2. Po uziemieniu przetwornika włączyć wejście zasilania.
 8. Opcjonalnie: aby ustalić poziom kanałów wyjścia analogowego, należy zweryfikować połączenie w następujący sposób:
  1. Odłączyć korpus sondy i otworzyć pokrywę przetwornika.
  2. Podłączyć multimetr do punktów testowania mA znajdujących się nad zaciskami śrubowymi wyjścia na płytce przetwornika (usytuowanie zacisków jest przedstawione na stronie ilustracji 2 na początku dokumentu).
   Podłączany multimetr musi spełniać wymagania Ex. Parametry wyjściowe multimetru muszą być zgodne z parametrami wejściowymi przetwornika.
  3. Uruchomić tryb testowania wyjścia z poziomu interfejsu na wyświetlaczu przetwornika lub, w przypadku przetwornika bez wyświetlacza, podłączając przetwornik do programu komputerowego Insight. Instrukcje obsługi trybu testowania wyjścia za pomocą interfejsu na wyświetlaczu i programu komputerowego Insight zawiera HMT370EX User Guide.
  4. Po zweryfikowaniu wyjścia odłączyć multimetr, zamknąć pokrywę przetwornika i ponownie zamocować korpus sondy.
Rysunek 1. Omówienie punktu testowania multimetrem
UWAGA Port serwisowy (patrz Rysunek 1) może być używany wyłącznie w obszarze bezpiecznym. Przetwornik musi zostać wyniesiony poza strefę zagrożenia lub w strefie zagrożenia musi zostać zastosowana procedura wykonywania prac niebezpiecznych spełniająca wymogi normy IEC 60079-14. Do portu serwisowego wolno podłączać wyłącznie specjalny kabel do podłączenia do komputera z programu akcesoriów Vaisala.