Przygotowania do montażu - HMT370EX

HMT370EX Instrukcja montażu i bezpieczeństwa

Document code
M212306PL
Revision
B
Language
Polski (Polska)
Product
HMT370EX
Document type
User guide

Przed rozpoczęciem montażu wykonać następujące czynności:

Informacje o okablowaniu

Ostrzeżenie W strefach zagrożenia obowiązkowe jest zabezpieczenie instalacji za pomocą separatorów galwanicznych lub barier Zenera.
UWAGA Podczas planowania okablowania instalacji należy pamiętać, że kanał 1 (CH1) musi być zawsze podłączony. Przetwornik otrzymuje zasilanie poprzez zaciski śrubowe kanału 1 i jego zasilania nie można włączyć, jeśli jest podłączony tylko kanał 2 (CH2).
UWAGA Zasilanie przetwornika musi spełniać określone warunki. 12 V DC to minimalne napięcie w każdych warunkach, mierzone na zaciskach śrubowych przetwornika. Jeśli napięcie zasilania jest mniejsze niż 12 V DC, analogowy prąd wyjściowy może być błędny.
Zaleca się stosowanie końcówek tulejkowych na odizolowanych przewodach, aby zapewnić bezpieczne połączenie z zaciskami śrubowymi.

Dobór przepustu i domyślne zaślepki

W zestawie z HMT370EX znajdują się zaślepki 2 typów na przepusty przetwornika, które przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1. Domyślne zaślepki w przepustach HMT370EX
1
Zdejmowana plastikowa osłona transportowa: musi zostać zastąpiona (złożyć boki osłony transportowej do siebie i ściągnąć ją)
2
Metalowa zaślepka: może być wykorzystywana w docelowej instalacji

Plastikowa osłona transportowa (1) musi zawsze zostać zastąpiona dławikiem kablowym, mufą lub zaślepką spełniającą wymagania Ex podczas podłączania HTM370EX. Metalowa zaślepka (2) może zostać tam, gdzie jest, i być wykorzystywana w docelowej instalacji, jeśli prawy przepust nie jest używany. Opcje dławików kablowych i muf zawiera HMT370EX User Guide.