Montaż i podłączanie - HMT370EX

HMT370EX Instrukcja montażu i bezpieczeństwa

Document code
M212306PL
Revision
B
Language
Polski (Polska)
Product
HMT370EX
Document type
User guide
Ostrzeżenie Montaż musi zostać przeprowadzony w obszarze bezpiecznym lub pod warunkiem zaimplementowania w strefie zagrożenia procedury wykonywania prac niebezpiecznych spełniającej wymogi normy IEC 60079-14.
Ostrzeżenie Dopóki do HMT370EX dochodzi zasilanie, nie wolno otwierać obudowy przetwornika w strefie zagrożenia. Sondę można odłączyć i wymienić, gdy HMT370EX jest podłączony do zasilania. Żadne inne czynności konserwacyjne pod napięciem, w tym wymiana filtra głowicy sondy, nie są dozwolone.