Specifikus felhasználási feltételek - HMT370EX

HMT370EX Telepítési és biztonsági útmutató

Document code
M212306HU
Revision
B
Language
Magyar
Product
HMT370EX
Document type
User guide
FIGYELMEZTETÉS A 0-ás zóna II csoportú területén telepített berendezés esetén biztosítani kell, hogy szikra még ütődés vagy súrlódás esetén se keletkezhessen.

Bekötési követelmények

  • A készülék kábelezésénél használt kábeltömszelencéknek és vezetékeknek Ex-megfelelőséggel kell rendelkezniük.
    • A fel nem használt átvezetéseket Ex megfelelőségű dugókkal kell lezárni.
  • Válasszon ki egy, az alkalmazásnak megfelelő feszülésmentesítő opciót (használjon feszülésmentesítőt tartalmazó kábeltömszelencéket, vagy szereljen fel külön bilincseket: lásd IEC 60079-14).
FIGYELMEZTETÉS Csak feszültségmentesített vezetékeket csatlakoztasson. Soha ne kapcsolja be a tápfeszültség bemenetet a kábelezés befejezése és az adókészülék-test lezárása előtt.

Gyújtószikra-mentesség

A HMT370EX adókészülékek túlfeszültség kategóriája I (nem hálózati berendezések), és a környezeti szennyezés mértéke 4, az IEC 60664-1 előírásoknak megfelelően. A gyújtószikramentes bemeneti paramétereket lásd 1. Táblázat .

1. Táblázat Gyújtószikramentes bemeneti paraméterek
Paraméter Érték Társított berendezésentitás-paraméterek
Ui 28 VDC Uo ≤ Ui
Ii 100 mA Io ≤ Ii
Pi 700 mW Po ≤ Pi
Ci 12,1 nF Co ≥ Ci + Ccable
Li 16 µH Lo ≥ Li+ Lcable

Analóg kimeneti tesztpontok használata

Az analóg kimenetek feszültségének és áramának mérésére szolgáló tesztpontok az egyes csavaros kapocsblokkok felett találhatók, ahogy 1. Ábra mutatja. Az áramköri elemek tábláján található tesztpontokhoz való hozzáféréshez meg kell nyitni az adókészülék burkolatát.
1. Ábra A tesztpontok és a szervizport helye
1
Multiméteres tesztpontok az 1. és 2. analóg kimeneti csatornához
2
Szervizport PC-csatlakozáshoz
FIGYELMEZTETÉS

Az adókészülék-test burkolatát nem szabad robbanásveszélyes területen kinyitni, kivéve, ha az IEC 60079-14 szabványnak megfelelő biztonságos munkavégzési engedélyt adtak ki. Távolítsa el az adókészüléket a veszélyes területről, mielőtt a burkolatot kinyitná, vagy győződjön meg arról, hogy az IEC 60079-14 szabványnak megfelelő biztonságos munkavégzési eljárást valósították meg a veszélyes területen.

Használjon olyan gyújtószikramentes multimétert, amely nem okozza az itt felsorolt: 1. Táblázat gyújtószikramentes bemeneti paraméterek túllépését, ha sorosan (árammérés) vagy párhuzamosan (feszültségmérés) csatlakoztatják a társított készülékhez.

A szervizport használata

A szervizportot (lásd 1. Ábra) csak biztonságos helyen szabad használni. Távolítsa el az adókészüléket a veszélyes területről, vagy győződjön meg arról, hogy a veszélyes területen biztonságos munkavégzési eljárást valósítottak meg. Csak a Vaisala tartozék PC csatlakozókábelt használja a szervizporthoz.

Karbantartás

A szondát (a szondatestet és -fejet is beleértve) a felhasználó leválaszthatja és kicserélheti. A szondafej szűrőjét (lásd 1. Ábra) a felhasználó szintén kicserélheti. Egyéb karbantartási igényekkel forduljon a Vaisalához.

FIGYELMEZTETÉS A szonda leválasztható és cserélhető, amikor a HMT370EX feszültség alatt van. Semmilyen más karbantartás feszültség alatt álló készüléken, beleértve a szondafej szűrőjének cseréjét is, nem megengedett.
A jelen fejezet tartalma a következő, külön követett dokumentumban van kezelve:
Dokumentumazonosító: M212506EN Revízió: A (2021. február 25.)