Saltegenskaper - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning
 • Litiumklorid genererar en referensfuktighet på cirka 11 %RH. Det används normalt som torrändesreferens (avdrift).

  FÖRSIKTIGT Tillsätt aldrig vatten till torrt LiCl-salt, eftersom saltet kan värmas upp så snabbt att det stänker ut ur kammaren.
  FÖRSIKTIGT LiCl är skadligt vid förtäring och lösningen är också frätande.
  Om LiCl-lösningen används eller förvaras i temperaturer under +18 °C ändras dess jämviktsfuktighet permanent.
 • Magnesiumklorid genererar en referensfuktighet på cirka 33 %RH. Det används ofta som kontrollpunkt om kalibrering utförs vid fler än två punkter.
 • Natriumklorid genererar en referensfuktighet på cirka 75 %RH. Den används som våtändesreferens (förstärkning) för mätprober i applikationer med normal luftfuktighet.
 • Kaliumklorid genererar en referensfuktighet på cirka 85 %RH.
 • Kaliumsulfat genererar en referensfuktighet på cirka 97 %RH. Kaliumsulfat används som våtändesreferens (förstärkning) för mätprober i applikationer med mycket hög luftfuktighet, 90 … 100 %RH (till exempel utomhus- och betongmätningar).