Transport - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning
Figur 1. Transportväska för HMK15 (tillval). Det är enkelt att transportera HMK15 mellan olika platser. Två O-ringar gör att transportlocket sluter tätt på kammaren. Transportväskan (tillval) gör det lättare att transportera kalibratorn med kamrarna kvar i vertikalt läge. Väskan kan också användas för att förvara kalibratorn under kalibrering.

När du transporterar kalibratorn mellan två platser:

 1. Placera skyddshylsan på termometern och placera den i termometerhållaren.
 2. Byt ut kammarlocken mot transportlock. Tryck på kammarlocken på de lediga kammarhållarna för transport.
 3. Placera kalibratorn så att kamrarna förblir så upprätt som möjligt. På så sätt minimerar du mängden saltlösning som hamnar på transportlocken, så att de enkelt kan rengöras.

  Ju mindre skillnad det är mellan transporttemperaturen och temperaturen på kalibreringsstället, desto kortare tid krävs för temperaturstabilisering. Om transporttemperaturen är under +18 °C bör LiCl-saltkammaren transporteras separat för att hålla lösningen varm.

 4. När kalibratorn har transporterats till kalibreringsplatsen ska du ta av transportlocken och sätta tillbaka kammarlocken på saltkamrarna.

  Stäng hålen med gummipluggar.

  Pluggarna har tre steg som passar för olika håldiametrar: det första steget passar för 12 mm, det andra steget för 13,5 mm och det tredje steget för 18,5 mm. Håll alltid hålen stängda när du inte kalibrerar.
 5. Rengör transportlocken med en fuktig trasa och tryck fast dem på tomma kammarhållare.
 6. Ta bort termometern från hållaren, vänd hylsan åt andra hållet och utför kalibreringen.