Kalibreringar på plats - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Vid kalibreringar på plats är det viktigt att låta det gå tillräckligt lång tid för att kalibrator- och probtemperaturerna ska stabiliseras. En tvåpunktskalibrering tar cirka 30 minuter … 2 timmar, beroende på skillnaden mellan transport- eller processtemperaturen (med prober borttagna från processen) och kalibreringsstället. Om det finns flera instrument på samma plats som ofta behöver kalibreras är det praktiskt att känna till stabiliseringstiderna för dem.

Figur 1. Stabiliseringstid när proben tas bort från processen. I följande exempel på temperatur- och fuktighetsstabilisering flyttas en fuktprob från en ugnstemperatur på 75 °C till ett lämpligt hål i NaCl-saltkammaren, som håller rumstemperatur. Efter 40 minuter skiljer sig fuktigheten med 0,2 % RH från den slutliga avläsningen.
Figur 2. Stabiliseringstid vid skillnad mellan transporttemperaturen och temperaturen på kalibreringsplatsen. I följande exempel tas kalibratorn (utan LiCl) in från en transporttemperatur på +5 °C till rumstemperatur. En fuktprob som förvarats i rumstemperatur förs sedan in i ett lämpligt hål i NaCl-saltkammaren. Efter 40 minuter skiljer sig värdet med 1,4 % RH från den slutliga avläsningen.