Termometer - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Kalibratorn levereras med en termometer som innehåller röd kapillärvätska samt ett fabrikskalibreringscertifikat från termometertillverkaren. 1

Figur 1. Använda termometerhylsan. Hylsan i änden av termometerns skyddsrör kan användas på två olika sätt. När termometern levereras sitter hylsan som ett skydd på den del som innehåller kapillärvätskan (vänster bild). Om du vänder hylsan åt andra hållet (höger bild) fungerar den som adapter när termometern förs in i hålet med 13,5 mm diameter i kammarlocket.
Figur 2. Föra in termometern. Vid kalibrering ska termometern föras in i hålet med 13,5 mm diameter i kammarlocket. Tryck den nedåt tills den passerar O-ringarna. Termometern sitter i rätt position när du kan känna ett motstånd när du trycker den nedåt.
Figur 3. Använda termometerhållaren. När termometern inte används eller när kalibratorn flyttas mellan olika platser ska du placera den i termometerhållaren.
1 När du justerar temperaturavläsningarna rekommenderar Vaisala att du använder en kvicksilvertermometer, eftersom den ger bättre noggrannhet och stabilitet jämfört med en termometer med röd kapillärvätska.