Kalibrering - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Lämna HMK15-kalibratorn och proben på kalibreringsplatsen i minst 30 minuter innan kalibreringen påbörjas för att låta probtemperaturen stabiliseras till rumstemperatur.

Med litiumklorid är det inte nödvändigt att använda termometern, eftersom fuktvärdet endast ändras marginellt i temperaturområdet +25 ... +30 °C. Om du ändå använder termometern ska du se till att hylsan är i rätt läge och föra in den i 13,5 mm-hålet i LiCl-saltkammaren.

Se även HMK15-kammarlocktillval.

Hantera termometern så lite som möjligt och rör inte vid mätänden. Tryck termometern nedåt tills den passerar O-ringarna. Termometern sitter i rätt position när du känner ett motstånd när du trycker den nedåt.
 1. Ta bort gallret eller filtret som skyddar sensorn. Var försiktig så att sensorn inte skadas.
  När du kalibrerar HPP271- eller HPP272-prober, eller när du använder locket 253277SP med en prob med en diameter på 12 mm, ska du låta gallret eller filtret sitta kvar.
 2. För vissa 12 mm-prober behövs en kalibreringsadapter om de används i något av 13,5 mm-hålen i reservdelskammarlocket 271550 (seHMK15-kammarlocktillval). Kalibreringsadaptern gör att sensorn inte sänks ned i saltlösningen.

  Om en kalibreringsadapter behövs tar du av gallret eller filtret och byter ut det mot adaptern. Det finns två adaptrar på basplattan på HMK15.

  Kom ihåg att kontrollera bruksanvisningen för din enhet för att ta reda på om en kalibreringsadapter behövs.

  Om sensorn av misstag sänks ned i saltlösningen ska du snabbt ta upp den och skölja med rent vatten. Låt sensorn torka innan den tas i bruk igen.

 3. För in proben i ett lämpligt hål i LiCl-saltkammaren. Tryck den nedåt tills den passerar O-ringarna. Ju kortare tid hålet är öppet innan proben sätts in, desto kortare stabiliseringstid behövs.
 4. Vänta tills fuktigheten har stabiliserats, vilket tar cirka 10 … 30 minuter.
 5. Läs av saltkammarens temperatur från termometern och läs sedan av närmaste fuktighetsvärde i kalibreringstabellen (Greenspans kalibrering, LiCl-lösning).
 6. Justera den torra änden (DRY, avdrift) så att den motsvarar värdet som anges i kalibreringstabellen.
 7. För in termometern i 13,5 mm-hålet i NaCl-saltkammaren.
  Vid kalibrering av prober som används för långtidsmätningar (över 1 timme) i hög fuktighet (90 … 100 %RH) ska du använda K2SO4-salt som högändesreferens.
 8. För in proben i ett lämpligt hål i NaCl-saltkammaren (eller 2SO4-saltkammaren). Ju kortare tid hålet är öppet innan proben sätts in, desto kortare stabiliseringstid behövs.
 9. Vänta tills fuktigheten har stabiliserats, vilket tar cirka 10 … 30 minuter. Observera att risken för fel ökar vid hög fuktighet. Därför bör stabiliseringstiden vara längre (cirka 20 … 40 minuter).
 10. Läs av saltkammarens temperatur på termometern och läs sedan av närmaste fuktighetsvärde i Greenspans kalibreringstabell, NaCl- eller K2SO4-lösning. Se Tabell 1.
 11. Justera våtänden (WET, förstärkning) så att den motsvarar värdet som anges i kalibreringstabellen.