Kalibrering av fuktinstrument - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Fel under fuktkalibrering beror vanligtvis på temperaturskillnader. En temperaturskillnad på ±1 °C vid +20 °C mellan luften i kammaren och sensorn orsakar ett fel på ±3 %RH vid 50 %RH och ett fel på ±6 %RH vid 97 %RH. Längden på stabiliseringstiden beror på hur stor skillnaden är mellan transport- eller processtemperaturen och kalibreringsplatsens temperatur. Vid laboratorieanvändning bör kalibratorn förvaras där rumstemperaturen är som mest stabil. Kalibratorn måste hållas borta från direkt solljus och från lokala värmekällor, såsom spotlights, värmare och lödkolvar. Om proben eller transmittern kontrolleras mot flera fuktreferenser måste den första kontrollen göras i den torra änden. Mer information finns i bruksanvisningen för den aktuella transmittern eller proben på www.vaisala.com.

Hantera proben så lite som möjligt. Håll inte saltkammaren eller andra delar av kalibratorn i handen under kalibreringen, eftersom de då värms upp vilket orsakar fel i avläsningarna.

Även den minsta vattendroppe på proben nära sensorn förvränger avläsningarna. Se till att kammarlocken och gummipluggarna är ordentligt isatta.
Figur 1. Saltkammare
1
Fuktprob
2
O-ringar
3
Sensorer
4
Max. djup 10 mm
5
Termometer
6
Mättad saltlösning
7
Oupplöst salt