Säkerhet - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Denna produkt har genomgått säkerhetstester. Observera följande försiktighetsåtgärder:

FÖRSIKTIGT Gör inga ändringar på enheten. Felaktiga ändringar kan skada produkten eller orsaka att den inte fungerar korrekt.
FÖRSIKTIGT Tillsätt aldrig vatten till torrt LiCl-salt, eftersom saltet kan värmas upp så snabbt att det stänker ut ur kammaren.
FÖRSIKTIGT LiCl är skadligt vid förtäring och lösningen är också frätande.