Underhåll - HMK15

HMK15 Bruksanvisning

Document code
M210185SV
Revision
E
Language
Svenska
Product
HMK15
Document type
Bruksanvisning

Beroende på användningsfrekvensen och de allmänna driftsförhållandena behåller saltlösningarna sina egenskaper i 6 … 12 månader, och därefter måste de bytas ut. Utför visuella kontroller med 2 … 3 månaders intervall. Det måste finnas minst 10 % oupplöst salt i botten av kammaren (max. 90 %). Saltet måste vara rent, annars måste det iordningställas igen.

LiCl-lösningen kan kristalliseras på ytan, men det kan fortfarande finnas lösning under ytan. I sådana fall ska du röra om i lösningen och kontrollera den igen nästa dag.

Du bör logga de datum när saltlösningar iordningställs och när andra underhållsprocedurer utförs.

För att kalibreringen ska bli korrekt är det viktigt att saltkamrarna är ordentligt förslutna. Kontrollera O-ringarna vid varje saltbyte. Om ringarna är skadade byter du ut dem.

Tabell 1. O-ringar som används på HMK15
O-ringens placering Mått Typ
Mäthål Ø12,0 mm 12,0 × 2,5 mm NBR70
Mäthål Ø13,5 mm 13,5 × 2,5 mm NBR70
Mäthål Ø14 mm med ISO G1/2"-gänga i anpassat lock för DMT132 14,0 × 2,0 mm NBR70
Mäthål Ø18,5 mm 18,3 × 2,4 mm NBR70
Transportlock 41,2 × 3,0 mm NBR70
Kammare 50,0 × 2,0 mm NBR70